Liiton lausunnot

Liiton lausunnot

Vanhustyön keskusliitto antaa lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Pyydämme lähettämään lausuntopyynnöt osoitteeseen: vanhustyonkeskusliitto@vtkl.fi

Katso liiton antamat lausunnot ja kannanotot alta.

 • UM Raportin laatiminen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta
 • YM Luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta
 • Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiana KAA 2/2017 Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
 • VM Digituen toimintamalliehdotuksesta, AUTA-hankkeen loppuraportti
 • LVM muutosehdotuksista koskien ääni- ja tekstityspalveluita
 • Eduskunnan Hallintovaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto 19.4.
 • STM Puheenvuoro ja lausunto ehdotuksesta asiakasmaksulain pykäliksi kuulemistilaisuudessa 20.4.
 • SOSTElle kommentit lausuntopyyntöön yhteisöjen verotukseen esitettävästä muutoksesta: tulolähdejakoa ehdotetaan poistettavaksi
 • Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto
 • STM SOTE-keskuksia koskeviin malliasiakirjoihin liittyvä työpaja 29.5., asiantuntijakuuleminen
 • STM Asiakirjamalliluonnoksista; asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti ja suun terveydenhuolto
 • Oikeusministeriö: Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti
 • STM; Itsemääräämisoikeuslainsäädäntövalmistelu
 • Eduskunnan lakivaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto
 • Ympäristöministeriö: Kommentit Esteetön rakennus ja ympäristö – suunnitteluoppaan käsikirjoituksesta

2015

 • Lausunto oikeusministeriölle yhdistyslain muuttamisehdotuksesta
 • VTKLn näkemyksiä julkisen palvelulupauksen kehittämiseen
 • Lausunto omaishoitoa ja perhehoitoa koskeviin valmistelussa oleviin lainsäädännön uudistuksiin
 • Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle eläkkeensaajien asumistuesta
 • Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtion talousarviosta 2016
 • Lausunto ympäristövaliokunnalle, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien talousarvioesitystä 2016 ja avustuksia korjaustoimintaan 2.10.2015
 • Lausunto YM:lle koskien erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamista, 17.9.2015
 • Lausunto TEMille hankintalain uudistuksesta koskevasta mietinnöstä 24.6.2015
 • Lausunto STM:lle vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta raportista 17.6.2015
 • Lausunto Rakennustietosäätiölle 13.5.2015
 • Lausunto Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportista 7.5.2015
 • VTKLn näkemyksiä hyvästä hankinnasta 22.4.2015
 • Kannanotto ehdotuksesta sopimusomaishoitolaiksi STM
 • Lausunto STM:lle henkilöstömitoitusta koskevassa säädösvalmistelussa 13.2.2015
 • Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi 30.1.2015
 • Lausunto viestintävirastolle yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskevasta muistiosta 29.1.2015
 • Lausunto ympäristöministeriölle koskien asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista 21.1.2015.

2014

 • Kannanotto ehdotukseen rahapelitoimijoiden yhdistämisestä
 • VTKLn lausunto Valviran valtakunnallisesta valvontaohjelmasta 2015-2018
 • Lausunto THL omavalvontasuunnitelmaa koskevasta määräysehdotuksesta
 • Lausunto Rikosseuraamuslaitokselle vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskevasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
 • Kuuleminen sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa 21.11.2014 hallituksen esitys koskien lakimuutosta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
 • Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:n näkemyksiä valmisteilla olevaan lakiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
 • Lausunto kirjallisessa kuulemisessa ikääntyneiden rikoksen uhrien palveluista
 • Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa 31.10.2014 i sosiaalihuoltolainsäädännön uudistamisessa
 • Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
 • Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
 • Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Lausunto seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta
 • Lausunto asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuudesta
 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä