Liiton lausunnot

Liiton lausunnot

Vanhustyön keskusliitto antaa lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Pyydämme lähettämään lausuntopyynnöt osoitteeseen: info@vtkl.fi

Katso liiton antamat lausunnot ja kannanotot alta.

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta (4.1.2022)

Avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö: Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintö (31.1.2022)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (1.2.2022)

Pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivat (4.2.2022)

Asiantuntijakuuleminen ja lausuntopyyntö asiana HE 231/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, 15.2. ja 16.2. (15.2.2022)

Lausunto vammaispalvelulain uudistamisesta (4.4.2022)

HE 14/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi, kirjallinen lausunto viim 14.4. ja kuuleminen 19.4.

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston esitykseksi Suomen digitaaliseksi kompassiksi, viim. 13.5.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, 20.5.2022

Lausunto hallituksen esityksestä pitkän korkotukimallin kehittämisestä 28.6.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 pykälän muuttamisesta (30.8.2022)

Asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttaminen (31.8.2022)

Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä (31.8.2022)

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos, 15.9.2022

VTKL:n lausunto työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030) 13.10.2022

Lausunto Suomen romanipoliittinen ohjelmasta 2023-2030 31.10.2022

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (4.11.2022)

VTKL:n lausunto valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamiseen (8.12.2022)