Hankkeet

Kehittäminen ja tutkimus

Kehittämis- ja tutkimustoimintamme tavoitteena on tuottaa hyvän elämän ja monimuotoisen ikääntymisen tueksi hyviä käytäntöjä ja taitoja sekä tutkittua tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla vastataan toimintaympäristön muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Toimimme arvokkaan vanhuuden ja hyvän elämän puolesta

  • juurruttamalla vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja.
  • tuottamalla ratkaisuja, malleja ja ennakoivaa tietoa eri toimijoiden käyttöön.
  • keräämällä, tuottamalla ja levittämällä ajankohtaista ja muutoksia taustoittavaa tietoa.

Vanhustyön keskusliiton kehittämistyön pääpaino on toimintakäytäntöjen uudistamisessa. Toiminnan tuloksista raportoidaan rahoittajille vuosittain ja niistä kerrotaan mm. kotimaisissa ja kansainvälisissä kongresseissa, messuilla ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Näillä sivuilla voit tutustua liiton kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeisiin voi sisältyä myös tutkimuksellisia osuuksia.