Vanhustyö-lehti

Vanhustyö-lehti on alansa vahva vaikuttaja

Vanhustyö-lehti seuraa vanhuusalan kehitystä ja ilmiöitä, nostaa esille iäkkäiden oman äänen sekä kertoo kehittämistoiminnan tuloksista ja tutkimuksista.

Vanhustyö-lehti on suunnattu vanhustyön ammattilaisille ja päättäjille sekä ikääntyneille ihmisille. Siinä on käytännön esimerkkejä ja asiantuntijapuheenvuoroja, jotka käsittelevät ikääntymistä laaja-alaisesti.

Vanhustyö-lehdestä saat uusia ideoita ja virikkeitä oman työsi kehittämiseksi!

Vanhustyö-lehti

  • toimii tukena henkilöstön koulutuksessa ja kehittämisessä
  • toimii lähdemateriaalina opetuksessa
  • auttaa pysymään ajan tasalla vanhustyössä
  • sopii myös omaishoitajille ja ikääntyneille ihmisille.

Vuoden 2022 teemat ja ilmestymispäivät

9.2. Eläkeläisenä Euroopassa (1/2022) – aineistot 31.12.2021

30.3. Ikäystävällinen Suomi (2/2022) – aineistot 22.2.

10.6. Itsemääräämisoikeus ja osallisuus (3/2022) – aineistot 4.5.

21.9. Yhdessä luontoon – joka iän oikeus (4/2022) – aineistot 15.8.

28.11. Asumisen monimuotoisuus (5/2022) – aineistot 24.10.

Laaja tietopaketti vanhustyöhön liittyviin asioihin

Kehitämme lehteä mm. paneutumalla kunkin lehden teemaan monipuolisin näkökulmin. Lisäksi lehden viisi numeroa ilmestyvät keskeiseen työssäkäyntiaikaan, niin että loma-ajat voi viettää muiden mieluisten asioiden parissa.

Lehti tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyvistä asioista sekä virikkeitä työn kehittämiseksi. Artikkeleita on kiitetty sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisten kysymysten, tutkimustiedon ja kehittämishankkeiden tulosten esittelystä ja myös siitä, että lehdessä on vahvasti esillä iäkkäiden ihmisten oma elämä ja ääni.

Kevään 2020 lukijakyselyssä 86% vastaajista kertoi hyödyntävänsä Vanhustyö-lehteä työssään. Lehdestä poimitaan ideoita omaan toimintaan ja artikkeleista keskustellaan työkavereiden kanssa. Lehden sisältö koettiin erittäin asiantuntevana ja luotettavana, mutta sitä voisi edelleen monipuolistaa.

Lehden tilaushinta on edullinen. Tilaa lehti

Tutustu Vanhustyö-lehteen

Vanhustyö-lehti 2/2022 pureutuu ikäystävälliseen Suomeen.