Vänkretsen

Vänkretsen-verksamhet

Vänkretsen-verksamheten lindrar äldre personers ensamhet.

Modellen med Vänkretsen-gruppverksamhet baseras på studier och har etablerats på olika håll i Finland redan i 18 år. Syftet med Vänkretsen-grupper är att lindra och förebygga äldre personers ensamhet och ge stöd i att knyta vänskapsband, och grupperna leds av utbildade Vänkretsen-ledare. Mer än 1 200 personer har utfört Vänkretsen-gruppledarutbildningen, som arrangeras av Centralförbundet för de gamlas väl, och mer än 12 500 äldre personer har deltagit i Vänkretsen-grupper.

Vänkretsen-grupp

Ryhmä keskustelee taidekorteista.

Vänkretsen-gruppen är riktad till äldre personer som upplever ensamhet och är en sluten grupp för högst åtta personer, som har handledda träffar varje vecka i tre månader (12 gruppträffar). Därefter kan gruppdeltagarna, om de önskar, fortsätta träffas på egen hand, vilket Vänkretsen-ledarna uppmuntrar dem till under den ledda grupprocessen. De drivande krafterna i Vänkretsen-gruppen är god sammanhållning, trevlig sysselsättning, humor, deladeerfarenheter och diskussionermed jämlikar. Av dem som deltagit i Vänkretsen-grupper, rekommenderar 98 procent verksamheten för andra och mer än 90 procent upplever att ensamheten brötstack vare gruppen.

Utbildning för Vänkretsen-gruppledare

Ohjaajia yhteisen pöydän äärellä.

Utbildning för Vänkretsen-gruppledare är en cirka fem månader lång utbildning, som lämpar sig väl bland annat för aktörer inom social-, undervisnings- och kulturbranschen, personer som arbetar inom organisationer och en bred grupp av frivilligaktörer. Utbildningen omfattar fem utbildningsdagar och parallellt med dem leder deltagarna en egen Vänkretsen-grupp i par. I utbildningen koncentrerar man sig i synnerhet på följande effektiva element inom Vänkretsen-verksamhet:
– att förstå och lindra äldre personers ensamhet
– målinriktning
– delaktighet
– jämlikhet
– granskning av det erfarenhetsbaserat lärandet (reflektion)
– växelverkan
– kundinriktat och målstödjande innehåll
– pararbete för ledarna

Nya utbildningsgrupper startas på våren och hösten i form av när- och webbutbildningar.

Kontakta oss: ystavapiiri@vtkl.fi

Se våra videor och broschyr om Vänkretsen-verksamhet: