Vanhuuden ennakointi

Vanhuuden ennakointi

Vanhuuden ennakointi? Koskeeko se minua? Kun olet hyvässä kunnossa ja toimintakykyinen, vanhuus voi kuulostaa kaukaiselta asialta, joka ei vielä kosketa sinua. Oman vanhuusiän ennakointi kannattaa kuitenkin aloittaa mahdollisimman varhain.

Saatat viettää eläkkeellä vuosikymmeniä elämästäsi. Miksi siis et suunnittelisi jo hyvissä ajoin juuri oman näköistäsi ja itsellesi mielekästä eläkeikää?

Ennakointiin kuuluvat huolehtiminen omasta terveydestä, toimintakyvystä ja sosiaalisista suhteista, taloudellisen toimeentulon ja oikeudellisen ennakoinnin pohtiminen sekä turvallisen asumisen suunnittelu.