Lähtö- ja lopputilanneselvitykset

Lähtö- ja lopputilanneselvitykset

Osana Sateenkaariseniorit näkyviksi -hanketta toteutetaan lähtö- ja lopputilanneselvitykset. Kaksiosaisen lähtötilanneselvityksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaalla ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä, kokemuksia ja osaamista sateenkaarisenioreihin liittyen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan kesäkuussa 2024. Selvityksen toinen vaihe, pohjoispohjanmaalaisten sateenkaarisenioreiden kokemuksia kartoittava kysely, toteutetaan syksyllä 2024.

Ammattilaisten lähtötilanneselvitys

Ammattilaisille suunnatun kyselyn vastausaika on 1.-30.6.2024. Kysely on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä Pohjois-Pohjanmaalla toimivien järjestöjen työntekijöille, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä ja/tai työskentelevät ikääntymiseen liittyvien kysymysten parissa.

Kyselyllä pyritään selvittämään Pohjois-Pohjanmaalla työskentelevien ammattilaisten suhtautumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan, heidän kokemuksiaan sateenkaarisenioreiden kohtaamisesta sekä heidän sateenkaariosaamisensa tasoa.

Tuloksia hyödynnetään hankkeen kehittämistyössä ja ammattilaisille suunnattujen koulutusten suunnittelussa. Lisäksi Suomessa on tehty hyvin vähän tutkimustyötä vanhustyön ammattilaisten näkemyksistä ja suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan sekä ammattilaisten valmiuksista kohdata heitä. Kyselyn tulokset tuovat arvokasta tietoa aiheesta. Tulosten on määrä valmistua syksyllä 2024.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Lopputilanneselvitykset

Lopputilanneselvitys toteutetaan vuoden 2026 aikana ja sillä on tarkoitus kartoittaa ammattilaisten näkemyksiä, kokemuksia ja osaamista sekä sateenkaarisenioreiden kokemuksia kahden vuoden jälkeen sekä niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia.