Toiminta-ajatus ja säännöt

Toiminta-ajatus ja säännöt

Sääntöjensä mukaisesti Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä parantaa heidän elinolojaan ja arjen turvallisuutta. Liitto edistää myös ikääntyvän väestön vanhuuteen varautumista.

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Strategia 2022-2025.

Vanhustyön keskusliiton keskeiset tehtävät:

 • Toimii jäsentensä yhteenliittymänä ja edunvalvojana ja tukee niiden toimintaa;
 • Vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan, pitää yhteyttä ja tekee yhteistyötä alan viranomaisten ja muiden vaikuttajien kanssa;
 • Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, elinolojen ja osallisuuden parantamiseksi;
 • Tukee ja edistää ikääntyvien ihmisten tietoisuutta ja kykyä varautua vanhuuteen;
 • Ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa vanhusten, ikääntyneiden ja ikääntyvien hyväksi toimivien yhteisöjen kesken;
 • Kokoaa ja edistää alansa asiantuntemusta ja ammatillista kehittymistä;
 • Harjoittaa kehittämis-, tutkimus-, koulutus-, ja julkaisutoimintaa sekä järjestää tapahtumia ja kampanjoita;
 • Edistää kansalais- ja järjestötoimintaa;
 • Järjestää kohderyhmilleen ohjaus- ja tukitoimintaa;
 • Edistää kohderyhmiensä hyvinvointia, elinoloja ja osallisuutta sekä hyvää asumista ja asumisedellytyksiä; ja
 • Tekee kansainvälistä yhteistyötä ja toimii alan kansainvälisissä verkostoissa.

Kaikkea toimintaansa liitto toteuttaa arvojensa, vanhuspoliittisten linjaustensa sekä sääntöjensä määrittelemien tehtävien mukaisesti.

Vanhustyön keskusliiton säännöt

Vanhustyön keskusliiton säännöt 2021

Stadgar 2021