Toiminta-ajatus ja säännöt

Toiminta-ajatus ja säännöt

Sääntöjensä mukaisesti Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä on toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistön edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi.

Vanhustyön keskusliiton keskeiset tehtävät:

  • Toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa.
  • Edistää vapaata kansalaistoimintaa ja muuta järjestötoimintaa, ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa vanhusten ja ikääntyvien hyväksi toimivien yhteisöjen kesken.
  • Vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan, pitää yhteyttä alan viranomaisiin ja muihin vaikuttajiin.
  • Kokoaa ja edistää alansa asiantuntemusta ja ammatillista kehittymistä sekä harjoittaa kehittämis-, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • Tekee kansainvälistä yhteistyötä.
  • Tuottaa voittoa tavoittelematta tuki- ja virkistyspalveluja.
  • Toimii muilla samantapaisilla tavoilla.

Kaikkea toimintaansa liitto toteuttaa arvojensa, vanhuspoliittisten linjaustensa sekä sääntöjensä määrittelemien tehtävien mukaisesti.

Vanhustyön keskusliiton säännöt

Vanhustyön keskusliiton säännöt 2018

Stadgar 2018