Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Omahoitovalmennus-toiminnan arviointi

Omahoitovalmennus-toiminta perustuu laajaan ja pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistaustaan

Omahoitovalmennus-ryhmä tarjoaa tutkitusti tehokasta tukea iäkkäille pariskunnille, joiden elämää muistisairaus koskettaa. Ryhmätoiminta auttaa pariskuntaa uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa sekä ylläpitää hyvinvointia ja omatoimista arkea.

Tutkimustulosten perusteella (Laakkonen ym. 2016) Omahoitovalmennus-mallin mukaisesti ohjattujen ryhmien toteutus onnistui hyvin. Muistisairailla osallistujilla tiedolliset taidot kohentuivat, vaikutukset näkyivät mm. kielellisessä sujuvuudessa. Puolisoiden kohdalla vaikutukset näkyivät elämänlaadun paranemisena, tulos oli kliinisesti merkittävä.

Kahden vuoden sosiaali- ja terveyspalveluiden seuranta osoitti, että Omahoitovalmennus-toiminta on kustannusneutraalia. Oikealla kohdentamisella voidaan saada aikaan jopa kustannussäästöjä.

Omahoitovalmennus-toiminnan taustalla on huolellinen arviointi ja seuranta

Omahoitovalmennus-toiminta on osa Vanhustyön keskusliiton jatkuvaa toimintaa, jota toteutetaan Sosiaali- ja terveyministeriön tuella Veikkauksen varoin. Toiminnan tavoitteena on edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia muistisairauden varhaisessa vaiheessa ryhmätoiminnan avulla ja lisätä voimavaralähtöistä ja valmentavaa ryhmänohjausosaamista koulutustoiminnan sekä alueohjauksen kautta. Omahoitovalmennus-toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan systemaattisesti.

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta Omahoitovalmennus-toiminnassa

Omahoitovalmennus-toiminta on mukana suosituksissa

Omahoitovalmennus-toiminta on Käypä hoito-suosituksen mukaista toimintaa.

Moniulotteiset interventiot (perheiden parissa työskentelevät muistikoordinaattorit, perheiden neuvonta- ja tukipalvelut, omaishoitajien voinnin parantaminen) saattavat siirtää muistipotilaan pitkäaikaishoidon alkamista sekä parantaa muistipotilaiden ja heidän omaistensa elämänlaatua.

Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2023

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Lue lisää Käypä hoito -suosituksista.

Omahoitovalmennus-toiminta löytyy Muistisairaan ja läheisen ensitietokurssin oppaasta.

Muistisairaan ja läheisen ensitieto-kurssi on kattava tietopaketti muistisairauden alkuvaiheeseen. Omahoitovalmennus-toiminta löytyy oppaasta esimerkkinä voimavaralähtöisestä ryhmätoiminnasta, josta iäkäs pariskunta saa vertaistukea ja tietoa uuteen elämäntilanteeseen.

Tutustu Duodecim Omahoito, muistisairaan ja läheisen ensitieto


Video: Iäkkäiden pariskuntien kokemuksia muistisairaudesta ja vertaistuesta