Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Tutkimustulosten perusteella (Laakkonen ym. 2016) Omahoitovalmennus-mallin mukaisesti ohjattujen ryhmien toteutus onnistui hyvin: muistisairaiden osallistujien tiedolliset taidot säilyivät merkittävästi paremmin verrokkiryhmään verrattaessa jopa puoli vuotta ryhmien päättymisen jälkeenkin. Puolisoiden kohdalla vaikutus näkyi elämänlaadun paranemisena.

Omahoitovalmennus-toiminta on Käypä hoito-suosituksen mukaista toimintaa:

Moniulotteiset interventiot (perheiden parissa työskentelevät muistikoordinaattorit, perheiden neuvonta- ja tukipalvelut, omaishoitajien voinnin parantaminen) saattavat siirtää muistipotilaan pitkäaikaishoidon alkamista sekä parantaa muistipotilaiden ja heidän omaistensa elämänlaatua.

Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Lue lisää Käypä hoito -suosituksista.

Muistisairaan ja läheisen ensitieto-kurssi on kattava tietopaketti muistisairauden alkuvaiheeseen. Omahoitovalmennus-toiminta löytyy oppaasta esimerkkinä voimavaralähtöisestä ryhmätoiminnasta, josta iäkäs pariskunta saa vertaistukea ja tietoa uuteen elämäntilanteeseen.

Tutustu Duodecim Omahoito, muistisairaan ja läheisen ensitieto


Lisää luettavaa