Viitottu yksinäisyys

Viitottu yksinäisyys

Vanhustyön keskusliitto kartoittaa viittomakielisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja kehittää Ystäväpiiri-toimintaa sen mukaisesti.

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta sai täksi vuodeksi STEA:lta  lisärahoituksen ikääntyneiden viittomakielisten yksinäisyyden selvittämiseen. Tavoitteena on tehdä viittomakielisten iäkkäiden yksinäisyys näkyväksi laadullisen kartoituksen avulla. Kyseisen kohderyhmän yksinäisyyden kokemuksia ei ole aikaisemmin sanoitettu ja he ovat jääneet yksinäisyyden kokemuksien suhteen suorastaan näkymättömiin. Kartoituksen tuottaman tiedon avulla liiton Ystäväpiiri-toimintaa (mm. täydennyskoulutuksia) tullaan suuntaamaan kohderyhmän tarpeisiin.

Selvitystyötä varten on palkattu koordinaattori Maria Kursi.

Yhteistyössä mukana Kuurojen Liitto.

Lisää tietoa löytyy artikkelista Gerontologia-lehdessä (VOL 36 NRO 2 (2022). Lukemisen arvoista!

Katso viittomakielinen video Viitottu yksinäisyys -selvityksestä:

Viittomakielinen Ystäväpiiri-ryhmä pöydän ääressä