Viitottu yksinäisyys

Viitottu yksinäisyys

Viittomakieliset ihmiset keskustelevat etätapaamisessa

Vanhustyön keskusliitto kartoittaa viittomakielisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja kehittää Ystäväpiiri-toimintaa sen mukaisesti.

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta on selvittänyt ikääntyneiden viittomakielisten kokemaa yksinäisyyttä laadullisen kartoituksen avulla. Kyseisen kohderyhmän yksinäisyyden kokemuksia ei ole aikaisemmin sanoitettu, ja he ovat jääneet yksinäisyyden kokemuksien suhteen suorastaan näkymättömiin. Kartoituksen tulokset on koottu VIITOTTU YKSINÄISYYS −Harvoin pääsee juttelemaan viittoen -raporttiin, jonka löydät tältä sivulta. Kartoituksen tuloksia levitetään ja hyödynnetään Ystäväpiiri-toiminnan kehittämistyössä.

Lisätietoja antaa osallisuusjohtaja Anu Jansson, anu.jansson@vtkl.fi, 050 4022 529.

Yhteistyössä mukana Kuurojen Liitto.

Lisää tietoa löytyy myös artikkelista Gerontologia-lehdessä (VOL 36 NRO 2 (2022). Lukemisen arvoista!

Katso viittomakielinen video Viitottu yksinäisyys -selvityksestä sekä Yksinäinen, viittomakielinen iäkäs ja Yksinäinen, viittomakielinen iäkäs omassa yhteisössään -videot, jotka perustuvat viittomakielisten iäkkäiden ihmisten haastatteluihin. Haastattelut on toteutettu Vanhustyön keskusliiton Viitottu yksinäisyys-selvityksessä. Kiitämme lämpimästi haastatteluihin osallistuneita!