Organisaatio

Organisaatio

Vanhustyön keskusliiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous.

Liittokokous pidetään vuosittain huhti-kesäkuussa. Liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

Liittokokous käsittelee ja hyväksyy liiton kolmivuotissuunnitelman, jossa on linjattu strategiset painopisteet seuraavien kolmen vuoden toiminnalle. Toimeenpanovaltaa liitossa käyttää hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Vuoden 2021 liittokokous valitsi liiton puheenjohtajaksi  lääketieteen ja kirurgian tohtori, geriatrian professori, emeritus Timo Strandbergin.

Organisaatiokaavio

Vanhustyön keskusliiton uusi organisaatiorakenne  hyväksyttiin liittokokouksessa 16.6.2021.

VTKL organisaatio. Ylin päätäntävalta on liittokokouksessa. Toimeenpanovalta hallituksella ja operatiivinen johto toiminnanjohtajalla, jonka alaisuudessa ovat johtoryhmä, hallinto- ja tukipalvelut sekä liiton toiminnot. Toiminnan perustanan ovat asiakkaat ja jäsenet.

 

Hallituksen jäsenet 2022-2023

Puheenjohtaja 

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, geriatrian professori, emeritus Timo Strandberg, Helsinki

Jäsenet

Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr (1. varapuheenjohtaja)

Verksamhetsledare Annika von Schantz, Hugo och Maria Winbergs Stiftelse sr (2. varapuheenjohtaja)

Vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo, Kangasala

Varatuomari, hallituksen puheenjohtaja Timo Pellikka, Betesda-säätiö sr

Toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso, Kauhajoen Vanhaintuki ry

Hyvinvointipalvelujen johtaja Tuija Saarelainen-Stark, Rovalan Setlementti ry

Kansanedustaja Paula Risikko

Toimitusjohtaja Eija Sorvari, Miina Sillanpään Säätiö