Organisaatio

Organisaatio

Vanhustyön keskusliiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous.

Liittokokous pidetään vuosittain huhti-kesäkuussa. Liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

Liittokokous käsittelee ja hyväksyy liiton kolmivuotissuunnitelman, jossa on linjattu strategiset painopisteet seuraavien kolmen vuoden toiminnalle. Toimeenpanovaltaa liitossa käyttää hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Vuoden 2021 liittokokous valitsi liiton puheenjohtajaksi  lääketieteen ja kirurgian tohtori, geriatrian professori, emeritus Timo Strandbergin.

Organisaatiokaavio

Vanhustyön keskusliiton uusi organisaatiorakenne  hyväksyttiin liittokokouksessa 16.6.2021.

Vanhustyön keskusliiton organisaatiokaavio

Hallituksen jäsenet 2021-2022

Puheenjohtaja 

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, geriatrian professori, emeritus Timo Strandberg, Helsinki

Jäsenet

Sairaanhoidon opettaja, HUS valtuuston varapuheenjohtaja Maija Anttila, Helsinki

Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr

Vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo, Kangasala

Varatuomari, hallituksen puheenjohtaja Timo Pellikka, Betesda-säätiö sr

Toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso, Kauhajoen Vanhaintuki ry

Hyvinvointipalvelujen johtaja Tuija Saarelainen-Stark, Rovalan Setlementti ry

Verksamhetsledare Annika von Schantz, Hugo och Maria Winbergs Stiftelse sr

Ordförande Björn Sundqvist, Borgå svenska pensionärsförening r.f.