Omahoitovalmennus-koulutus

Omahoitovalmennus-koulutus

 

Omahoitovalmennus-koulutuksessa opitaan Omahoitovalmennus-ryhmän ohjaaminen. Koulutuksesta osallistujat saavat käyttöönsä vaikuttavan ryhmänohjausmenetelmän Omahoitovalmennus-ryhmän tavoitteelliseen ohjaamiseen. Omahoitovalmennus-koulutukseen voivat hakeutua sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja vapaaehtoiset, joilla on koulutusta tai kokemusta muistisairaiden ja heidän puolisoidensa kanssa työskentelystä. Omahoitovalmennus-koulutuksen tärkein osallistumiskriteeri on motivaatio ryhmänohjaamiseen ja varhaisvaiheen muistisairaan ja hänen puolisonsa hyvinvoinnin lisäämiseen voimavaralähtöisen ryhmätoiminnan avulla.

Omahoitovalmennus-ryhmää ohjataan sekä pari- että tiimityöskentelynä. Koulutukseen osallistutaan yhdessä neljän tai viiden henkilön ohjaajatiimin kanssa. Jo hakuvaiheessa on hyvä tietää kenen kanssa tulet ohjaamaan Omahoitovalmennus-ryhmää. Jos sinulla ei ole tiedossasi muita ohjaajatiimin jäseniä, mutta haluaisit silti osallistua Omahoitovalmennus-koulutukseen, ota yhteyttä alueohjaajaan.

Vaikka osallistuisit koulutukseen toisella paikkakunnalla, voit ohjata koulutukseen kuuluvan Omahoitovalmennus-ryhmän omalla paikkakunnallasi. Saat myös mentorointia eli työnohjauksellista tukea omalle paikkakunnallesi.

Ilmoittaudu Omahoitovalmennus-koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake, jonka saat alueohjaajalta. Haastattelemme kaikki koulutukseen hakijat ohjaajatiimeittäin ennen koulutukseen hyväksymistä.

Osallistujien palautetta Omahoitovalmennus-koulutuksesta:

”Olen kasvanut ryhmänohjaajana sekä oppinut pohtimaan ja luottamaan toimintaani.”

”Olen saanut uusia eväitä ohjaamiseen, tärkeintä on  kuunteleminen ja ajan antaminen ryhmälle.”

Omahoitovalmennus-koulutus. 1. lähiopetuspäivä: Omahoitovalmennus-toiminnan lähtökohdat: Omahoitovalmennuksen tausta ja tulokset. Toiminnan keskeiset elementit. Suljetun ryhmän dynamiikka. 2. lähiopetuspäivä: Että muistan rakastaa - parisuhteeseen voimaa. Muistiairaus ja parisuhde. Vertaistuki ja vuorovaikutus. Ryhmän kokoaminen ja haastattelu. 3. lähiopetuspäivä: Ryhmä voimaantumisen tukena. Asiakaslähtöinen ja voimavaroja tukeva ryhmänohjaus. Omahoitovalmennus-ryhmän rakenne. Ryhmän suunnittelu. 4. lähiopetuspäivä: Ohjaustaitojen syventäminen. Ohjaajan rooli ryhmäprosessin edetessä. Vertaisoppiminen. Omahoitotaitojen ja voimaantumisen tukeminen. 5. lähiopetuspäivä: Omahoitovalmennus-ohjaajien kasvutarinoita. Ryhmätoiminnan arviointi. Ohjatun ryhmäprosessin päättyminen.

Omahoitovalmennus-toiminnan keskiössä ovat iäkkäiden pariskuntien tavoitteet ja toiveet. Valtaosa ryhmistä jatkaa tapaamisia kahden kuukauden ohjatun jakson jälkeen itsenäisesti.

Video: Omahoitovalmennus toiminta tarjoaa tukea muistisairauden kohdanneille pariskunnille