Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Vanhat ja ikääntyvät ihmiset tulee nähdä oman elämänsä toimijoina ja yhteiskunnan voimavarana. Jokainen meistä kasvaa vanhuuteen omalla, yksilöllisellä tavallaan.

Liiton vaikuttamistyön painopisteet perustuvat liiton strategiakaudeksi 2022- 2025 määriteltyihin teemoihin:

 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Yksinäisyyden lievittäminen
 • Ikäystävällinen asuminen
 • Digi- ja teknologiataidot
 • Ikääntymisen ennakointi

Vanhustyön keskusliiton strategia 2023-2025: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus.

Tervetuloa rakentamaan kanssamme ikäystävällistä Suomea!

Tehdään iästä numero! #IästäNumero
Gör ett nummer av åldern
Dahkat agis nummira
Age matters

Kansanliikkeen tarkoitus on vahvistaa myönteisiä ikäasenteita yhteiskunnassa ja tehdä Suomesta pala kerrallaan ikääntymisen mallimaa.

Miksi mukaan kansanliikkeeseen?

 • Yhteiskunnan eri osa-alueilla myönteiset ikäasenteet vahvistuvat.
 • Eri-ikäiset ihmiset tulevat huomioiduiksi ja heitä kohdellaan kunnioittavasti.
 • Mediassa lisääntyy ikääntymiseen liittyvä positiivinen ja ikääntyneitä arvostava uutisointi.
 • Vanhuusalan ja vanhustyön houkuttelevuus ja arvostus lisääntyvät ja alalle tullaan töihin.

Miten voin osallistua?

 • Liity mukaan tilaamalla Tehdään iästä numero -uutiskirje.
 • Osallistu kansanliikkeen erilaisiin kyselyihin
 • Seuraa X tiliä @vanheneminen
 • Käytä aihetunnistetta #IästäNumero
 • Kerro ja jaa kokemuksiasi ikääntymisestä ja tuo iäkkäät ihmiset itse kertomaan
 • Kirjoita mielipidekirjoituksia ja kerro mielipiteesi, jos huomaat ikäsyrjintää
 • Jaa tietoa kansanliikkeestä