Ohjeet vapaaehtoispyynnön jättäjälle

Kun pyydät vapaaehtoista

 • Pyydäthän asiakkaalta suostumuksen tilauksen tekemiselle. Emme voi välittää vapaaehtoista vasten asiakkaan tahtoa.
 • Selvitä asiakkaalle vapaaehtoisen tehtävänkuva. Vapaaehtoinen toimii ulkoiluapuna, keskustelukumppanina tai saattaja-apuna esimerkiksi lääkärissä, kaupassa tai tapahtumassa. Vapaaehtoinen ei korvaa työntekijää eikä omaishoitajaa. Vapaaehtoiselle eivät kuulu kotityöt, hoidolliset tehtävät tai asioilla käyminen yksin, ilman asiakasta.
 • Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa. Tehtävän suorittamisesta ei saa koitua vapaaehtoiselle kuluja (esim. teatteriin mennessä asiakkaan tulisi maksaa myös vapaaehtoisen lippu).
 • Pyyntö saattaja-avusta tietylle päivälle kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin (mielellään viimeistään 1-2 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa). Näin sopiva vapaaehtoinen todennäköisemmin ehditään löytyy.
 • Jos ikäihmisellä on tarve säännölliselle vapaaehtoisavulle, vapaaehtoispyyntö kannattaa tehdä heti. Toisinaan vapaaehtoisen löytyminen voi viedä hyvinkin kauan.
 • Hanki tarkat tiedot asiakkaasta ennen kuin soitat vapaaehtoisvälitykseen. Välitys tarvitsee seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, ovikoodi, kotihoidon päivystysnumero (mikäli tilauksen tekijänä on kotihoidon työntekijä), huomioitavat asiat asiakkaan kunnossa (esim. apuvälineet, näkö, kuulo, muisti). Lisäksi saattaja-apua tilatessa tarvitaan tieto mihin mennään, mihin aikaan, millä kulkuvälineellä ja kuka huolehtii taksin tilaamisesta. Ystävävapaaehtoista tilatessa on hyvä puhua asiakkaan kanssa millaista apua hän vapaaehtoiselta toivoo, onko väliä mihin aikaan ja kuinka usein vapaaehtoinen pääsee käymään ja onko vapaaehtoisen sukupuolella väliä.
 • Vapaaehtoinen ei korvaa kotihoidon käyntiä. Kotihoidon tai omaisen tulee huolehtia, että asiakas on lähtövalmiina, mikäli hän ei itse siihen pysty
  (pukeutunut päivävaatteisiin ja hänelle on riittävästi rahaa, tarvittaessa kela-kortti ja muut tositteet sekä avaimet).
 • Kun on pyydetty saattaja-apua, vapaaehtoisvälityksestä ilmoitetaan sovittuun päivään mennessä tilaajalle onko kyseiseen tehtävään löytynyt vapaaehtoinen. Vapaaehtoisvälitys ei anna vapaaehtoisen yhteystietoja tilaajalle tai asiakkaalle. Yhteydenpito hoidetaan aina välityksen kautta.
 • Muistathan ilmoittaa, jos saattaja-apu tai ystäväkäynnit peruuntuvat esim. ikäihmisen joutuessa yllättäen sairaalaan.