Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Senioritoiminta välittää vapaaehtoisia kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten tueksi Helsingin alueella.

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vapaaehtoistoiminta on maksutonta.

Vapaaehtoistoiminnan muodot Senioritoiminnassa

Ystävätoiminta
Ystävävapaaehtoinen on säännöllinen vierailija, joka voi olla keskustelukumppanina, ulkoiluseurana tai asiointiapuna tarpeen mukaan.

Saattaja-aputoiminta
Saattaja-apuna vapaaehtoinen saattaa ikääntynyttä ihmistä kertaluontoisesti esimerkiksi lääkärikäynnille, ostoksille tai muille asioille.

Lisäksi vapaaehtoisia on apuna Senioritoiminnan ryhmissä, juhlissa ja muissa tapahtumissa.

Vapaaehtoistoimintaa tehdään kunkin ihmisen tavallisin tiedoin ja taidoin, eikä se korvaa ammattilaisen tekemää työtä. Vapaaehtoiset eivät toimi kotipalvelun tehtävissä, omaishoitajan sijaisena, eivätkä käy vanhuksen puolesta kaupassa tai muilla asioilla.

Vapaaehtoisvälitys toimii Vanhustyön keskusliitossa Malmin kauppatie 26:ssa ja sitä hoitavat Senioritoiminnan toiminnanohjaajat.

Jos olet tekemässä vapaaehtoispyyntöä, ole ystävällinen ja käy ensin läpi ohjeet vapaaehtoispyynnön jättäjälle. Ohjeissa kerrotaan tarkasti, mitä tietoja vapaaehtoisvälityksessä tarvitaan.