Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminnan muodot

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vapaaehtoistoiminta on kaikille osapuolille maksutonta.

Senioritoiminta välittää vapaaehtoisia kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten tueksi Helsingin alueella. Lisäksi organisoimme valtakunnallista puhelinauttamista Vahvikelinjaa.

Vapaaehtoistoiminnan muodot Senioritoiminnassa

Lisäksi Senioritoiminnan vapaaehtoiset toimivat apuna Senioritoiminnan ryhmissä, juhlissa ja muissa tapahtumissa.

Vapaaehtoistoimintaa tehdään kunkin ihmisen tavallisin tiedoin ja taidoin, eikä se korvaa ammattilaisen tekemää työtä. Vapaaehtoiset eivät toimi kotipalvelun tehtävissä, omaishoitajan sijaisena, eivätkä käy vanhuksen puolesta kaupassa tai muilla asioilla.

Vapaaehtoisvälitys toimii Vanhustyön keskusliitossa Malmin kauppatie 26:ssa ja sitä hoitavat Senioritoiminnan toiminnanohjaajat.

Jos olet tekemässä vapaaehtoispyyntöä, ole ystävällinen ja käy ensin läpi ohjeet vapaaehtoispyynnön jättäjälle. Ohjeissa kerrotaan tarkasti, mitä tietoja vapaaehtoisvälityksessä tarvitaan.