Vapaaehtoistoiminnan osaamisverkosto

Valtakunnallinen vanhustyön vapaaehtoistoiminnan osaamisverkosto

Tervetuloa mukaan valtakunnalliseen vanhustyön vapaaehtoistoiminnan osaamisverkostoon!

Vanhustyön vapaaehtoistoiminnanosaamisverkosto. Viisi Vanhustyön keskusliiton pöllö-logoa.

Osaamisverkostoon voivat liittyä kaikki iäkkäille vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot. Myös vapaaehtoistoiminnan organisoinnin aloitusta suunnittelevat toimijat ovat tervetulleita. Tavoitteenamme on koota kaiken kokoisia toimijoita, jotta pääsemme oppimaan toisiltamme vanhustyön vapaaehtoistoiminnan moninaisuutta ja erityisosaamista sekä saamme sitä näkyviin.

Verkoston toiminta on käynnistynyt maaliskuussa 2024. Olet tervetullut mukaan osaamisverkostoon osallistumaan dialogiin ja yhteiskehittämiseen!

Tavoitteet

Osaamisverkosto pyrkii nostamaan esille gerontologisen vapaaehtoistoiminnan merkitystä Suomessa.

  • Osaamisverkosto edistää vanhustyön vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevien verkostoitumista ja yhteistyötä valtakunnallisesti.
  • Osaamisverkosto tarjoaa iäkkäiden parissa vapaaehtoistoimintaa organisoiville tahoille mahdollisuuden vuorovaikutukseen, vertaistukeen ja voimavarojen vahvistamiseen.
  • Osaamisverkosto mahdollistaa verkoston jäsenille tukea vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja kehittämiseen sekä haastavien tilanteiden ratkaisuihin.

Toiminta

Tule mukaan kehittämään verkoston toimintaa!

  • Verkosto kokoontuu säännöllisesti 2–4 kertaa vuodessa Teams-yhteyden kautta.
  • Osaamisverkoston jäseniä tiedotetaan säännöllisesti esim. uutiskirjein tai verkoston muutoin valitsemalla viestintäkanavalla.
  • Osaamisverkostossa pääset jakamaan omaa osaamistasi, hyviä käytäntöjä ja kehitysideoita sekä löytämään uusia yhteistyökumppaneita.
  • Osaamisverkoston toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.