Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille

Koulutusta vanhustyön ammattilaisille, ryhmänohjaajille ja vapaaehtoisille

Senioritoiminta järjestää koulutuksia ryhmänohjaajille, vanhustyön työtekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutusta tarjotaan eri puolilla Suomea. Lisäksi koulutuspäivä tai webinaari voidaan suunnitella erikseen tilauksesta yhdelle tai useammalle yhteisölle.

Koulutuksissa esitellään Vahvike.fi-aineistopankin käytön mahdollisuuksia.

Iloa ja oivalluksia – kokemukselliset koulutukset

Iloa ja oivalluksia-koulutukset ovat vertaistuellisia ja toiminnallisia, joissa erilaiset menetelmät tutuiksi käytännön kokemuksen kautta. Keskusteluissa pohditaan ryhmänohjauksen haasteita ja niiden ratkaisuja sekä ideoidaan erilaisia osallistavia menetelmiä iäkkäiden hyvinvoinnin tueksi. Osallistujilla on mahdollisuus vertaistuellisiin keskusteluihin sekä omien kokemusten ja osaamisen jakamiseen.

Iloa ja oivalluksia -koulutuksissa tutustutaan monipuolisesti Vahvike-aineistoihin ja niiden erilaiseen hyödyntämiseen hoivan arjessa, ryhmänohjauksessa tai iäkkäille suunnatussa virkistys-, harraste- tai kulttuuritoiminnoissa.

Teamsin välityksellä voidaan järjestää 1-2 tunnin mittainen Iloa ja oivalluksia -toiminnallinen webinaari.

 

 

Ryhmänohjaajille

Ryhmänohjaajille suunnatut koulutukset soveltuvat erilaisia iäkkäiden ihmisten ryhmiä ja päivätoimintaa ohjaaville.

Koulutuksissa perehdytään erilaisiin ryhmätoiminnan menetelmiin ja materiaaleihin sekä perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin harrastemateriaaleihin. Koulutuspäivä on toiminnallinen, jolloin osallistuja saa oman kokemuksen erilaisten menetelmien käyttämisestä.

Koulutusryhmän kokemusten jakaminen niin uusimpien ideoiden kuin haastavien ryhmätilanteiden osalta tarjoaa mahdollisuuden jakaa omia kokemuksia ja osaamisia. Vertaistuki on koulutuksessa merkittävässä roolissa.

Ryhmänohjaajien koulutukset tarjoavat innostusta ja ideoita arjen iloksi!

Parasta koulutuksessa oli monipuolisuus.

Koulutus oli innostavaa, selkeää ja motivoivaa.

 

Minulle tärkeää on tekemällä oivaltaminen.

 

Sain paljon hyviä vinkkejä, joita voi hyödyntää työssä.

 

Löysin uutta intoa työhöni.

Hoivan arjen ammattilaisille

Hoivan arjen ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa perehdytään erilaisiin virikkeellisiin menetelmiin, joita voi soveltaa helposti hoivan arjessa. Tarkoituksena on tarjota oivalluksia menetelmistä, jotka eivät aina vaadi runsaasti aikaa tai rahaa.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden vertaistuellisiin keskusteluihin, ideoiden jakamiseen ja haasteiden ratkaisemiseen. Koulutuksissa perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virikemateriaaleihin.

Hoivan arjen ammattilaisille suunnatut koulutukset antavat iloa, oivalluksia ja voimaantumista!

Toivon lisää juuri tällaisia voimaa ja tukea työhön antavia koulutuksia.

 

Sain hyviä käytännön ideoita omaan työpaikkaan.

Vapaaehtoisille

Senioritoiminnan tarjoamat vapaaehtoisten lisäkoulutukset soveltuvat vapaaehtoisille, jotka toimivat kotona tai erilaisissa asumisyksiköissä asuvien ikääntyneiden ihmisten parissa.

Koulutuksen sisältö koostuu materiaaleista ja ideoista, joita voidaan soveltaa yhteiseen tekemiseen ikääntyneen ihmisen kanssa tai ryhmän ohjaukseen. Lisäksi perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin.

Vertaistuellisissa keskusteluissa pohditaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja jaetaan onnistumisen kokemuksia sekä ideoita.

Tämä koulutus oli mistä pidin. Olen itse tekemisen kautta oppivaa tyyppiä ja tykkäsin kovasti paljon.

Vapaaehtoistoimintaa organisoiville

Koulutusta järjestetään vertaisohjauksena. Se soveltuu tahoille, jotka tarvitsevat tukea oman vapaaehtoistoiminnan organisointiin. Vertaisohjaus voidaan järjestää joko yhdelle työntekijälle tai työtiimille.

Ohjaus sisältää Senioritoiminnassa kehitettyjä malleja ja hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta käydään keskustelua ja tuetaan kunkin tahon oman toiminnan ideointia ja kehittämistä.

Olen saanut nyt alkuun vapaaehtoisten koulutuksen…malli on hyvin pitkälti teiltä otettu. Iso kiitos teille hyvistä ohjeista ja tsemppaamisesta!