Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille

Koulutusta vanhustyön ammattilaisille, ryhmänohjaajille ja vapaaehtoisille

Senioritoiminnan järjestämät koulutukset on tarkoitettu järjestö-, yhdistys-, kunta- ja seurakuntalähtöisille työtekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutusta tarjotaan eri puolilla Suomea. Lisäksi koulutuspäivä voidaan suunnitella erikseen tilauksesta yhdelle tai useammalle yhteisölle.

Kaikissa koulutuksissa esitellään Vahvike.fi-aineistopankin käytön mahdollisuuksia. Pienten ryhmien on mahdollista tulla tutustumaan Vahvike® -aineiston käyttöön ja materiaaleihin sekä muihin virike- ja ohjausmateriaaleihin Vanhustyön keskusliiton tiloissa Helsingissä. Lisätietoa: Outi Mäki, outi.maki (at) vtkl.fi.

Iloa ja oivalluksia – kokemukselliset koulutukset

Senioritoiminta järjestää Helsingissä ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Toiminnanohjaajat kehittävät ja kokeilevat jatkuvasti erilaisia ryhmätoiminnan menetelmiä, malleja ja materiaaleja. Kehitetyt ideat tulevat kaikille käyttöön Vahvike-aineistopankin kautta. Käytännön kokemuksia hyödynnetään myös koulutuksissa, jotka toteutetaan vertaistuellisina ja kokemuksellisina. Myös vapaaehtoistoiminnan organisoinnin valmentaminen perustuu Senioritoiminnassa ajan myötä kehitettyihin hyviin käytäntöihin.

Kokemuksellisesta koulutustavasta jäi paljon mieleen ja voi viedä ideoita käytäntöön.

Ryhmänohjaajille

Ryhmänohjaajille suunnatut koulutukset soveltuvat erilaisia iäkkäiden ihmisten ryhmiä ja päivätoimintaa ohjaaville.

Koulutuksissa perehdytään erilaisiin ryhmätoiminnan menetelmiin ja materiaaleihin sekä perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virikemateriaaleihin. Koulutuspäivä on toiminnallinen, jolloin osallistuja saa oman kokemuksen erilaisten menetelmien käyttämisestä.

Koulutusryhmän kokemusten jakaminen niin uusimpien ideoiden kuin haastavien ryhmätilanteiden osalta tarjoaa mahdollisuuden jakaa omia kokemuksia ja osaamisia. Vertaistuki on koulutuksessa merkittävässä roolissa.

Ryhmänohjaajien koulutukset tarjoavat innostusta ja ideoita arjen iloksi!

Parasta olivat uudet ideat, materiaalivinkit, vertaistukikeskustelut, harjoitukset.

Hoivan arjen ammattilaisille

Hoivan arjen ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa perehdytään erilaisiin virikkeellisiin menetelmiin, joita voi soveltaa helposti hoivan arjessa. Tarkoituksena on tarjota oivalluksia menetelmistä, jotka eivät aina vaadi runsaasti aikaa tai rahaa.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden vertaistuellisiin keskusteluihin, ideoiden jakamiseen ja haasteiden ratkaisemiseen. Koulutuksissa perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virikemateriaaleihin.

Hoivan arjen ammattilaisille suunnatut koulutukset antavat iloa, oivalluksia ja voimaantumista!

Toivon lisää juuri tällaisia voimaa ja tukea työhön antavia koulutuksia.

 

Sain hyviä käytännön ideoita omaan työpaikkaan.

Vapaaehtoisille

Senioritoiminnan tarjoamat vapaaehtoisten lisäkoulutukset soveltuvat vapaaehtoisille, jotka toimivat kotona tai erilaisissa asumisyksiköissä asuvien ikääntyneiden ihmisten parissa.

Koulutuksen sisältö koostuu materiaaleista ja ideoista, joita voidaan soveltaa yhteiseen tekemiseen ikääntyneen ihmisen kanssa tai ryhmän ohjaukseen. Lisäksi perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin.

Vertaistuellisissa keskusteluissa pohditaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja jaetaan onnistumisen kokemuksia sekä ideoita.

Tämä koulutus oli mistä pidin. Olen itse tekemisen kautta oppivaa tyyppiä ja tykkäsin kovasti paljon.

Vapaaehtoistoimintaa organisoiville

Koulutusta järjestetään vertaisohjauksena. Se soveltuu tahoille, jotka tarvitsevat tukea oman vapaaehtoistoiminnan organisointiin. Vertaisohjaus voidaan järjestää joko yhdelle työntekijälle tai työtiimille.

Ohjaus sisältää Senioritoiminnassa kehitettyjä malleja ja hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta käydään keskustelua ja tuetaan kunkin tahon oman toiminnan ideointia ja kehittämistä.

Olen saanut nyt alkuun vapaaehtoisten koulutuksen…malli on hyvin pitkälti teiltä otettu. Iso kiitos teille hyvistä ohjeista ja tsemppaamisesta!