Päättäjille

Päättäjille

Vanhustyön keskusliiton (VTKL) tarkoitus on valtakunnallisena keskusjärjestönä toimia vanhuusalan asiantuntijana ja edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Liitto toimii jäsenjärjestönsä edunvalvojana ja alallaan johtavana asiantuntijana ja mielipidevaikuttajana. Liitolla ja sen toiminnoilla on merkittävä määrä yhteistyökumppaneita valtion hallinnossa, järjestöissä ja eri organisaatioissa. Kehittämistyön vaikutuspiirissä on satoja tuhansia ihmisiä. Monet kehittämistyön tulokset juurtuvat vanhuusalan valtakunnallisiksi käytännöiksi.

Liitto osallistuu vanhuusalan järjestönä lainsäädännön valmisteluun, valtionhallinnon toimikunta- ja työryhmätyöhön sekä jäsenenä valtakunnallisten yhteistyöjärjestöjen (mm. STEASOSTE, EK:n hyvinvointialan liitto HALI) toimintaan. Lisäksi liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien ministeriöiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa ja antaa lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon  ja vanhustyöhön sekä yleisesti iäkkäisiin liittyvissä asioissa.

Toimintamuotomme: