Liitto

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liiton tarkoituksena on toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistön edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi.

Liitto osallistuu vanhustyön järjestönä lainsäädännön valmisteluun, valtionhallinnon toimikunta- ja työryhmätyöhön sekä jäsenenä valtakunnallisten yhteistyöjärjestöjen (mm. STEA, SOSTE, EK:n hyvinvointialan liitto HALI) toimintaan. Lisäksi liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien ministeriöiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa ja antaa lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Liitto toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana ja tukee jäsenistöään tarjoamalla koulutusta, ajantasaista tietoa, ohjausta ja neuvontaa toiminnan kehittämiseen sekä verkostoja tiedon ja kokemusten jakamiseen.

Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko.

Liitto tuottaa materiaalia Vanhustenviikon tapahtumien ideointiin ja järjestää vuosittain valtakunnallisen Vanhustenviikon pääjuhlan sekä muita merkittäviä vanhuusalan tapahtumia.

Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä.

Toimintamuotomme: