Vanheneminen.fi

Vanheneminen.fi

Vanheneminen.fi – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 2018–2020 -hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on normaali osa elämänkulun suunnittelua.

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi. Varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Vanheneminen.fi on hankkeessa tuottamamme vanhuuteen varautumisen verkkosivusto, jonka rakentamiseen on osallistunut laaja joukko yhteistyökumppaneita. Sivusto tarjoaa tietoa ja työvälineitä oman vanhuuden suunnittelun tueksi. Olemme koonneet sivustolle tietoa seuraavista teemoista: talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys, asiakirjat.

Tutustu hankkeessa tehtyyn kansalaisgallupiin.

Oma vanheneminen -tutkimus

Tutkimme hankkeessa kansalaisten kokemuksista vanhuuteen varautumisesta. Tutkimus valmistuu vuonna 2020.

Yhteistyöllä tuloksiin

Hankkeessa on laaja joukko yhteistyökumppaneita.

Mukana yhteistyössä:
 • Finanssiala ry
 • Invalidiliitto
 • Maria Akatemia
 • Miina Sillanpään Säätiö
 • Oulunkylän kuntoutuskeskus sr
 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Sisäministeriö
 • Suomen Asumisen Apu ry
 • Suomen Omakotiliitto
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
 • Takuusäätiö
 • Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
 • Ympäristöministeriö
 • VTKL: SeniorSurf, Korjausneuvonta, Vahvike
Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano:

Hannu Karttunen, Mikkelin vanhusneuvosto
Henna Nikumaa, Itä-Suomen Yliopisto/Hyvinvointioikeuden instituutti
Jyrki Aho, Poliisihallitus
Terttu Miettinen, SPR eläkevalmennus
Matti Niiranen, Kansallinen Senioriliitto/EETU ry
Satu Karppanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Raija Hynynen, Ympäristöministeriö
Juha A. Pantzar, Takuusäätiö
Mona Särkelä-Kukko, Suomen Setlementtiliitto
Anni Lausvaara, VTKL, pj
Katja Helo, VTKL