Vanheneminen.fi

Vanheneminen.fi

Vanheneminen.fi – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 2018-2020 -hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on normaali osa elämänkulun suunnittelua.

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi. Varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Vanhuuteen voi varautua esimerkiksi huolehtimalla omasta terveydestä, toimintakyvystä ja sosiaalisista suhteista, pohtimalla taloudellista toimeentuloa ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissa. Joskus ihminen tarvitsee omaehtoiseen toimintaansa myös tukea. Silloin apuna voivat olla omaiset, läheiset, vapaaehtoistoimijat tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Tutustu hankkeessa tehtyyn kansalaisgallupiin.

Vanheneminen.fi -sivusto

Rakenteilla olevalle Vanheneminen.fi-verkkosivustolle kootaan ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta. Teemoja ovat

 • arjen turvallisuus
 • tulevaisuuden asuminen
 • osallisuus ja lähiympäristö sekä
 • oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi

Sivusto on suunnattu kansalaisille sekä vanhustyön ammattilaisille, päättäjille ja viranomaisille ja se avautuu vuonna 2019.

Oma vanheneminen -tutkimus

Hankkeessa toteutetaan tutkimus ikääntyneiden ihmisten omista vanhuusiän muutoskokemuksista sekä niihin varautumisesta. Tutkimustuloksia hyödynnetään hankkeessa ja niistä viestitään valtakunnallisesti. Tutkimusta toteutetaan vuosina 2019-2020.

Yhteistyöllä tuloksiin

Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden kesken. Yhteistyön tarkoituksena on vähentää päällekkäistä työtä, parantaa yhteistyötä sekä kohdentaa resursseja tehokkaammin.

Mukana yhteistyössä:
 • Finanssiala ry
 • Invalidiliitto
 • Maria-Akatemia
 • Miina Sillanpään Säätiö
 • Oulunkylän kuntoutussairaala
 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Sisäministeriö
 • Suomen Asumisen Apu ry
 • Suomen Omakotiliitto
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
 • Takuusäätiö
 • Turvallisen vanhuuden puolesta -Suvanto ry
 • Ympäristöministeriö
 • VTKL: SeniorSurf, Korjausneuvonta, Vahvike
Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano:

Hannu Karttunen, Mikkelin vanhusneuvosto
Henna Nikumaa, Itä-Suomen Yliopisto/Hyvinvointioikeuden instituutti
Jyrki Aho, Poliisihallitus
Terttu Miettinen, SPR eläkevalmennus
Matti Niiranen, Kansallinen Senioriliitto/EETU ry
Satu Karppanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Raija Hynynen, Ympäristöministeriö
Juha A. Pantzar, Takuusäätiö
Mona Särkelä-Kukko, Suomen Setlementtiliitto
Anni Lausvaara, VTKL, pj
Katja Helo, VTKL, siht.