Ilmoita Vanhustyö-lehdessä

Ilmoita Vanhustyö-lehdessä

Haluatko lisää näkyvyyttä toiminnallesi – ilmoita Vanhustyö-lehdessä!

Vanhustyö-lehti tavoittaa laajasti alan ammattilaiset. Lehteä lukevat ikääntyvien ihmisten ja vanhusten parissa työskentelevät, kuntien päättäjät ja opiskelijat.

Vanhustyö-lehden ilmoitukset luetaan tarkasti. Noin 85% vastaajista lukee lehden ilmoituksia. Lähes 70 % vastaajista kokee saavansa ilmoituksista hyödyllistä tietoa.

Lehti tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyvistä asioista sekä virikkeitä työn kehittämiseksi. Artikkeleita on kiitetty sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisten kysymysten, tutkimustiedon ja kehittämishankkeiden tulosten esittelystä ja myös siitä, että lehdessä on vahvasti esillä iäkkäiden ihmisten oma elämä ja ääni.

Vuoden 2015 lukijatutkimuksen mukaan vastaajat pitävät Vanhustyö-lehteä luotettavana ja asiantuntevana. Suurin osa vastaajista säilyttää lehden ja käyttää sen sisältöä hyödykseen työpalavereissa ja oman työnsä kehittämisessä.