Vuoden vanhusteko

Vuoden vanhusteko

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnonsaajiksi. Ilmarisen lahjoittaman palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

#VuodenVanhusteko #IästäNumero #Vanhustenviikko #ArvokasVanhuus

Vuoden 2024 vanhusteko-palkinnon hakuaika on alkanut. Palkinnolla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Palkinnon saaja julkistetaan Vanhustenpäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina Keravalla.

Valinnassa käytettävät kriteerit

Palkinto myönnetään yhteisölle tai hankkeelle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimintamallin tai menetelmän tai muulla tavoin parantanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista ja nostanut esille iäkkäiden ihmisten oman äänen ja kokemukset.

Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton vuoden teemaa Tehdään iästä numero – vanhuksista välittävä Suomi, jolla vahvistetaan myönteisiä ikäasenteita yhteiskunnassamme, vähennetään ikäsyrjintää ja parannetaan vanhuusalan veto- ja pitovoimaa.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen! Ehdota palkinnon saajaa viimeistään 26.8.2024.

Vuoden vanhusteko -palkinnon hakeminen

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Teon/hankkeen nimi
  • Miksi teko/hanke tehtiin
  • Teon/hankkeen kuvaus: miten hanke/teko tehtiin ja ketkä siihen ovat osallistuneet
  • Onko kyseessä itsenäinen hanke vai onko se osa jotain suurempaa kehittämiskokonaisuutta
  • Mitkä ovat teon/hankkeen vaikutukset
  • Millä mittareilla näiden tavoitteiden saavuttamista on seurattu
  • Miksi juuri tämä teko/hanke tulisi palkita vuoden vanhustekona
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot

Mukaan voi liittää myös muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia kuten kuvan, mainoksen, ilmoituksen. Korkeitaan kaksi liitettä per hakemus.

Linkki HAKULOMAKE

Arviointiraati tutustuu kaikkiin viimeistään 26.8.2024 tulleisiin hakemuksiin. Voittaja julkistetaan ja palkitaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa Keravalla 6.10.2024.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Merja Lankinen, 050 421 0762, merja.lankinen@vtkl.fi.


Tiedote 1.10.2023

Vuoden vanhusteko 2023: Vaasan kaupungin Helppari-toiminta ja Vanhustyön avustajatoiminta

Vuoden vanhusteko 2023 palkinnon saajat ja jakajat.

Kuudennentoista kerran jaettavan Vuoden vanhusteko -palkinnon on tänä vuonna saanut Vaasan kaupungin Helppari-toiminta ja Vanhustyön avustajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien saaminen takaisin työelämään tarjoamalla aitoa ja konkreettista työtä ikäihmisten parissa sekä samalla lisätä ikäihmisten hyvinvointia.

Helppari-toiminta ja Vanhustyön avustajatoiminta on innovatiivista, uudenlaista monialaista toimintaa, jota tuotetaan palkkaamalla pitkäaikaistyöttömiä tai muuten tuetun työllistämisen tarpeessa olevia henkilöitä avustamaan vanhuksia senioritalossa ja vanhusten omissa kodeissa. Palvelussa työtön kuntoutuu kohti työelämää ja vanhukset saavat arkeensa kaivattua apua mm lääkäri- ja muissa arjen asiointiin liittyvissä toimissa ja kodin askareissa.

Tärkeintä kuitenkin on vanhusten kansaa vietetty aika; keskustelu, lukeminen, pelailu tai vain saatavilla oleminen. Lähtökohtana on asiakkaan oma toive, mitä hän haluaisi avustajan/helpparin kanssa tehdä. Usein käynti on ikääntyneelle viikon kohokohta, jota odotetaan kovasti.

– Palvelumme on vanhuksille maksutonta. Palkattavilta ei vaadita koulutusta, koska emme tee varsinaista hoitotyötä. Edellytämme ainoastaan arjen perustaitoja, hyvää käytöstä ja tärkeimpänä kykyä kohdata vanhukset arvokkaasti. Palkkaamme usein iäkkäämpiä työttömiä, jolloin mahdollistamme heille itselleen arvokkaan päätöksen työelämälle ennen eläköitymistä, Vaasan kaupungin työllistämisvastaava Helena Nurmikoski kertoo.

Palvelua tuottamaan palkataan vuosittain noin sata pitkäaikaistyötöntä. Toiminta perustuu Vaasan kaupungin työllistämispalveluiden ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä tehtyyn sopimukseen

– Nyt palkittavaa toimintaa on ollut kehittämässä ja toteuttamassa useampi taho yhteistyössä. Tämä toiminta on mallinnettavissa ja mahdollista laajentaa käyttöön muuallekin, perustelee valintaa Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen.

– Hankkeen hyödyt ovat moninaiset: Se vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä sekä helpottaa kodin ulkopuolella liikkumista. Tämä puolestaan parantaa niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista toimintakykyä, Pekkarinen jatkaa.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon valitsee Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto jaettiin nyt kuudennentoista kerran. Sen avulla halutaan tukea vanhustyön menetelmien kehittämistä ja nostaa vanhustyön arvostusta sekä edesauttaa ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Iisalmessa

Vuoden vanhusteko -palkinto jaettiin valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa Iisalmessa. Vanhustyön keskusliiton käynnistämää Vanhustenpäivää vietettiin jo 70. kerran. Sitä seuraava viikko on ollut Vanhustenviikko vuodesta 1971 lähtien. Vanhustenviikon kampanjallaan Vanhustyön keskusliitto kannustaa kuntia, yhteisöjä, seurakuntia ja organisaatioita järjestämään tapahtumia ja toimintaa iäkkäille ihmisille ympäri Suomen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii tänäkin vuonna teemaviikon suojelijana.

– Vanhustenviikon tämän vuoden teemalla Tehdään iästä numero Vanhustyön keskusliitto haluaa olla vahvistamassa myönteisiä ikäasenteita yhteiskunnassamme sekä nostamassa iäkkäät esille ja heidän oma äänensä kuuluviin, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara kertoo.

Valtakunnallinen Vanhustenpäivän pääjuhla paikallisille iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen pidettiin sali täynnä olevassa Iisalmen kulttuurikeskuksessa sunnuntaina 1.10.2023. Vanhustenpäivä aloittaa Vanhustenviikon (1.-8.10.2023), jonka aikana järjestetään runsain mitoin toimintaa ja ohjelmaa iäkkäille eri puolilla Suomea.

Ensi vuoden Vanhustenpäivän juhlaa vietetään Keravalla sunnuntaina 6.10.2024.

Lisätietoja

Vanhustyön keskusliitto, viestintäjohtaja Merja Lankinen, 050 421 0762, merja.lankinen@vtkl.fi

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, viestintäpäällikkö Tiina Malinen, 050 42 67847, tiina.malinen@ilmarinen.fi

Vaasan kaupunki, työllistämisvastaava Helena Nurmikoski, 040 173 0517, helena.nurmikoski@vaasa.fi