Vuoden vanhusteko

Vuoden vanhusteko 2022: Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Kiinni elämässä -toiminta

Iäkkäät ihmiset musiikkivideon kuvauksessa kukkamekoissa ja pinkit saateenvarjot yllä.

Tiedote: 2.10.2022

Viidennentoista kerran jaettavan Vuoden vanhusteko -palkinnon on tänä vuonna saanut Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Kiinni elämässä -toiminta. Sen ansiosta kotona asuvien lahtelaisten osallisuus, hyvinvointi ja toimijuus ovat lisääntyneet, ja kaupunkiin on syntynyt ikäihmisten avoin yhteisö, johon voi kuulua itselle sopivalla tavalla.

Palkitun toiminnan tavoitteena on luoda lahtelaisille kotona asuville ikäihmisille mielekästä tekemistä ja monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia oman kodin lähellä. Iäkkäät ihmiset on otettu mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen heille itselleen sopivalla tavalla. Ikäihmiset on otettu mukaan kulttuurin tekemiseen vastaanottamisen sijaan, ja kulttuurisen vanhustyön keinoin lisätään nuorten ja vanhusten ylisukupolven välistä kanssakäymistä.

– Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet kotona asuvien ikääntyneiden vapaa-ajantoimintaa. Tuntuu hienolta, että se nyt huomioidaan näin upealla tavalla, Lahden Lähimmäispalvelu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Piipponen-Karkulowski iloitsee.

Hankkeen sydän on avoimet ja maksuttomat kaupunginosakerhot, jotka kokoontuvat säännöllisesti eri puolilla kaupunkia helposti saavutettavissa paikoissa kuten kerrostalojen kerhotiloissa.

– Kesäisin ihmiset kokoontuvat Niittykestien merkeissä luontokohtaamispaikoilla. Kolmessa kaupunginosassa toimii yhteisöllinen puutarha, jossa nautitaan viikoittain lähiluonnosta niittykukkia ja hyötykasveja kasvattaen sekä juodaan termospullokahvit. Kuukausittain tapahtuvalla Kaivolla tavataan -treffeillä lähdetään porukalla tutustumaan oman kotikaupungin lähikohteisiin paikallisliikenteen bussilla, Piipponen-Karkulowski kuvailee toimintaa.

– Kiinni elämässä -toiminnan ansiosta kotona asuvien lahtelaisten ikäihmisten hyvinvointi on lisääntynyt. Kaupunkiin on syntynyt ikäihmisten avoin yhteisö, johon voi kuulua itselle sopivalla tavalla. Ikääntyneiden ääni, tarpeet ja oma kulttuuri ovat tulleet hankkeen toiminnan myötä nähdyksi, kuulluksi ja tunnistetuksi paremmin, perustelee valintaa Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajaksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon valitsee Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Palkinto jaettiin nyt viidennentoista kerran. Sen avulla halutaan tukea vanhustyön menetelmien kehittämistä ja nostaa vanhustyön arvostusta.

Katso kuvia Kiinni elämässä -toiminnasta:

Vuoden vanhusteko 2022 palkitun toiminnan kuvia

Onnea Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Kiinni elämässä -toiminta!

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Kiinni elämässä -toiminta.
Oik. Outi Pekkarinen, Ilmarinen, Eva Korkiamäki, Vanhustyön keskusliitto, Jonna Piipponen-Karkulowski, Lahden Lähimmäispalvelu Oy, Kiinni elämässä-toiminnan projektikoordinaattori Kaisu Keisala ja projektityöntekijä Minna Hernesniemi.

Vuoden vanhusteko -palkinto

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnonsaajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle.

#VuodenVanhusteko #IästäNumero #Vanhustenviikko #ArvokasVanhuus

Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset vanhustyössä ovat tänä vuonna nähtävissä.

Palkinnolla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Voittaja julkistetaan Vanhustenpäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina.

Valinnassa käytettävät kriteerit

Palkinto myönnetään yhteisölle tai hankkeelle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton vuoden teemaa.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen! Ehdota palkinnon saajaa.

Vuoden vanhusteko -palkinnon hakeminen

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Teon/hankkeen nimi
  • Miksi teko/hanke tehtiin
  • Teon/hankkeen kuvaus: miten hanke/teko tehtiin ja ketkä siihen ovat osallistuneet
  • Onko kyseessä itsenäinen hanke vai onko se osa jotain suurempaa kehittämiskokonaisuutta
  • Mitkä ovat teon/hankkeen vaikutukset
  • Millä mittareilla näiden tavoitteiden saavuttamista on seurattu
  • Miksi juuri tämä teko/hanke tulisi palkita vuoden vanhustekona
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot

Mukaan voi liittää myös muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia kuten kuvan, mainoksen, ilmoituksen. Korkeitaan kaksi liitettä per hakemus.

Arviointiraati tutustuu kaikkiin hankkeisiin. Voittaja julkistetaan ja palkitaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Merja Lankinen, 050 421 0762, merja.lankinen@vtkl.fi.