Vuoden vanhusteko

Vuoden vanhusteko 2022 –palkinnon haku

Onko tiedossasi yhteisö, asia, teko tai hanke, joka ansaitsisi Vuoden vanhusteko -palkinnon? Ehdota palkinnon saajaa.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2022 -palkinnonsaajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle.

#VuodenVanhusteko #YhdessäLuontoon #JokaIänOikeus #Vanhustenviikko #ArvokasVanhuus

Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset vanhustyössä ovat tänä vuonna nähtävissä.

Palkinnolla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Voittaja julkistetaan Vanhustenpäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa 2.10.2022 Savonlinnassa.

Valinnassa käytettävät kriteerit

Palkinto myönnetään yhteisölle tai hankkeelle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton tämän vuoden teeman Yhdessä luontoon – joka iän oikeus (Alla åldrars rätt – Tillsammans i naturen) mukaisesti luontolähtöisyyttä ja osallisuutta.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen! Ehdota palkinnon saajaa.

Vuoden vanhusteko -palkinnon hakeminen

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Teon/hankkeen nimi
  • Miksi teko/hanke tehtiin
  • Teon/hankkeen kuvaus: miten hanke/teko tehtiin ja ketkä siihen ovat osallistuneet
  • Onko kyseessä itsenäinen hanke vai onko se osa jotain suurempaa kehittämiskokonaisuutta
  • Mitkä ovat teon/hankkeen vaikutukset
  • Millä mittareilla näiden tavoitteiden saavuttamista on seurattu
  • Miksi juuri tämä teko/hanke tulisi palkita vuoden vanhustekona
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot.

Mukaan voi liittää myös muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia kuten kuvan, mainoksen, ilmoituksen. Korkeitaan kaksi liitettä per hakemus.

Linkki hakemukseen

Linkki Vuoden vanhusteko -hakemukseen

Kilpailun aikataulu

Hakemuksen tulee olla Vanhustyön keskusliitossa 29.8.2022 klo 16 mennessä.

Hakemuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella oheisen linkin kautta tai postittaa osoitteella Vanhustyön keskusliitto, Merja Lankinen, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Arviointiraati tutustuu kaikkiin hankkeisiin. Voittaja julkistetaan ja palkitaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa 2.10.2022 Savonlinnassa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Merja Lankinen, 050 421 0762, merja.lankinen@vtkl.fi.


KotiTV:lle Vuoden vanhusteko -palkinto 2021

 

KotiTV:n henkilökunta vastaanotti palkinnon.
KotiTV:n henkilökunta vastaanotti palkinnon Ähtärissä Vanhustenpäivän juhlassa. Palkinnon jakoivat Ilmarisen Outi Pekkarinen ja Vanhustyön keskusliiton Eva Korkiamäki.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Kuntopaikka HH Oy:n KotiTV:n, joka on iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut TV-palvelukanava.

KotiTV:n tarkoituksena on poistaa digikuilu vanhusväestöä laajasti ja tasapuolisesti tavoittavan, päivittäisen matalan kynnyksen etäohjauksen ja palveluviestinnän tieltä. Koti TVkykenee levittämään joka päivä suoraan vanhusväestön kotitelevisioihin ja/tai palveluasumisen tv-laitteisiin esim. etäohjattuja liikuntaharjoitteita, digitaalisten palvelujen käyttöopetusta ja hyvinvointineuvontaa.

– Halusimme testata voisiko vanhusväestöä palvella laajasti ja tasapuolisesti suoraan koteihin joka päivä TV-välitteisesti, koska internet-välitteiset etäpalvelut eivät tavoita riittävän laajasti ja tasapuolisesti ikäihmisiä, Kuntopaikka HH Oy:n toimitusjohtaja Sami Hautaniemi sanoo.

Kuluneen lähes kahden vuoden aikana iäkkäiden ihmisten kohtaamiset läheisten kanssa sekä erilaiset harrastustoiminnat ovat jääneet vähäisemmiksi tai tauonneet täysin. Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati kiinnitti huomiota palkintoehdokkaista, miten erinomaisia tekoja iäkkäiden elämänlaadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on tehty ympäri Suomen myös tällaisena poikkeusaikana.

– KotiTV:stä on tullut lyhyessä ajassa merkittävä osa ikäihmisten päivittäistä rutiinia niin kotona kuin palveluasumisessa. Etäkuntoutusohjelmat ja vanhuspalveluammattilaisille tarjotut videotallennepalvelut ovat olleet laajassa käytössä ympäri Suomen. KotiTV on myös muodostunut erinomaiseksi kanavaksi eri hankkeille, yhteisöille ja yhdistyksille tehdä ja toteuttaa tehtäväänsä, työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen kiittää.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajaksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Palkinto jaetaan nyt neljännentoista kerran. Sen avulla halutaan tukea vanhustyön menetelmien kehittämistä ja nostaa vanhustyön arvostusta.

Iäkkäille suunnattu ohjelmatarjonta

Kanava on saanut erinomaisen vastaanoton niin ikäihmisten parissa kuin myös vanhustyöntekijöiden keskuudessa.

– Olemme saaneet kiitosta hyvästä ja laadukkaasta ohjelmasisällöstä, joka tuo vanhuksille mielen ja kunnon virkistystä joka päivä. Erityisesti ikäihmiset ovat arvostaneet sitä, että kerrankin heidät on otettu huomioon! KotiTV:stä on tullut lyhyessä ajassa merkittävä osa päivärutiineja suurelle osalle vanhusväestöä. Kanavasta on tullut ilmiö ikäihmisten parissa, Hautaniemi iloitsee.

KotiTV:n ohjelmasisältö sisältää päivittäin kaksi eri kokonaisuutta: Liikunta- ja muistikuntoutus klo 11—12 sisältää istuen tehtävää fysiojumppaa, toiminnallista muistijumppaa sekä seisten tehtävää fysiojumppaa. Lisäksi kuntoutustunti esitetään maanantaisin ja perjantaisin ruotsiksi klo 10—11. Kulttuuri ja oppiminen klo 12—13 on sisältänyt mm. rokotusneuvontaa, museokierroksia, hengähdyshetkiä sekä voimistelu- ja yhteislauluvartteja. Ohjelmistossa on myös kovasti toivottu Luontovartti, joka sisältää hetkiä luonnossa ja mahdollistaa myös huonosti liikkumaan pääseviä näkemään ja kuulemaan luontoa.

KotiTV on rakennettu yhteistyössä Kuntopaikka HH Oy:n henkilökunnan, sairaanhoitopiirien ja sote-alueiden kanssa. Etäpalvelut suunnitellaan yhdessä ikäihmisten kuntoutuksen ja etäoppimisen ammattilaisten kanssa, kuntien vanhustyön toimijoiden ja omais- ja vanhusverkostojen asiantuntijoita kuullen. KotiTV aloitti vanhusväestön erityispalvelukanavan lähetystoiminnan 15.12. 2020 kuuden sairaanhoitopiirin/sote-alueen pilottirahoituksella.

KotiTV näkyy tällä hetkellä 8 eri maakunnassa ja kanavan peittoalue on 2,9 miljoonaa asukasta. 2.—6.8. välisenä aikana KotiTV:tä katsoi jo 318.000 eri ikäihmistä. Olemme saaneet kanavan olemassaoloaikana palautteita 476 kappaletta, joista 95 prosenttia on ollut positiivista palautetta.

Vanhustenpäivän juhlaa vietettiin Ähtärissä

Vanhustyön keskusliiton käynnistämää Vanhustenpäivää vietettiin jo 68. kerran. Sitä seuraavaa viikko on ollut Vanhustenviikko vuodesta 1971 lähtien. Vanhustenviikon kampanjallaan Vanhustyön keskusliitto kannustaa kuntia, yhteisöjä, seurakuntia ja organisaatioita järjestämään tapahtumia ja toimintaa iäkkäille ihmisille ympäri Suomen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii tänäkin vuonna teemaviikon suojelijana.

– Vanhustenviikon tämän vuoden teema Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft muistuttaa siitä, että luonto on meille suomalaisille tärkeä elämänhalun lähde. Luonnon eri ilmiöt, vuodenaikojen vaihtelu ja kiertokulku antavat elämään toivoa ja luovat uskoa tulevaisuuteen. Luonnon terveyttä edistävästä vaikutuksesta on lisääntyvää tieteellistä näyttöä ja hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeä on lähiluonto, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara lausui avauspuheessaan.

Valtakunnallinen Vanhustenpäivän pääjuhla paikallisille iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen pidettiin Ähtärissä sunnuntaina 3.10.2021.

– Olemme iloisia ja ylpeitä, kun saimme isännöidä Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa tänä vuonna. Ähtäri onkin oivallinen pitopaikka tapahtumalle, kun teemana on luonto. Täällä voimaannuttavat ja virkistävät luontoelämykset ovat kaikkien kaupunkilaisten ja matkailijoiden ulottuvilla, Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki toteaa.

Vanhustenpäivä aloittaa Vanhustenviikon (3.-10.10.2021), jonka aikana järjestetään runsain mitoin toimintaa ja ohjelmaa iäkkäille eri puolilla Suomea.

Ensi vuoden Vanhustenpäivän juhlaa vietetään Savonlinnassa su 2.10.2022.

Lisätietoja

Vanhustyön keskusliitto, toiminnanjohtaja Anni Lausvaara, 050 428 5244, anni.lausvaara@vtkl.fi
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Heidi Lehmuskumpu, viestintäpäällikkö, 050 577 9870, heidi.lehmuskumpu@ilmarinen.fi
Kuntopaikka HH Oy, toimitusjohtaja Sami Hautaniemi, 040 541 7006, sami.hautaniemi@kuntoakansalle.fi