Korjausneuvonta

Korjausneuvonta

Ikääntyneen ihmisen kotona elämistä on mahdollista auttaa monenlaisilla muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Tällaiset muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista yli 65-vuotiaille. Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta.

Kuuntele podcast Korjausneuvonnasta

Uusimmassa podcast jaksossa puhutaan asuntojen muutostöiden rahoituksesta. Tervetuloa PöllöAreenalle!

Korjausneuvonta tukee kotona asumista

Vanhustyön keskusliiton 14 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.

Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut asiakas maksaa itse.

Korjauksen rahoitus

Avustukset kattavat pääsääntöisesti vain osan korjauksen kokonaiskustannuksista. Korjauksen teettäjän on aina maksettava osa korjauksista itse.

Yleensä myönnetty avustus maksetaan vasta jälkikäteen. Näin ollen hakijan on ensin itse maksettava laskut. Kuitit on aina säilytettävä. Saatavat avustukset tulevat hakijan tilille jälkikäteen.

Jos hanke tarvitsee rakennusluvan on korjauksen teettäjän haettava ja kustannettava se itse.

Avustusmuodot

  • Korjausavustus vanhusväestön ja vammaisten asuntoihin
  • Sotilasvammalain mukainen korvaus
  • Vammaispalvelulain mukainen korvaus
  • Kotitalousvähennys

Korjausneuvojat antavat lisätietoja avustusmuodoista.

Korjausavustusten käsittely siirtyy vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Avustuksia myönnetään iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen. Lomake avustusten hakemiseen löytyy ARA:n sivuilta.

Haluatko asua nykyisessä asunnossasi vielä vanhanakin? Mieti jo ajoissa tarvittavia muutoksia!

Korjausneuvonnan esitteet