Ajankohtaista

Ajankohtaista

 • Vanhustyön kipukohtia ja kehityskulkuja: Tulevaisuuden visiot ja haasteet

  18.6.2024

  Hallituksen painopisteinä ovat iäkkäiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Riittävän varhain tarjottavilla tukipalveluilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja siten lykätään säännöllisen kotihoidon tarvetta. Suomi on yksi maailman nopeinten ikääntyvistä maista. Tilastokeskuksen mukaan...

  Lue artikkeli
 • Ikäystävällistä Suomea rakentamassa

  14.6.2024

  Vanhustyön keskusliitto on perustamisestaan vuonna 1949 lähtien ollut keskeinen toimija suomalaisessa vanhustyössä, edistäen vanhusten asemaa ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Liiton ja sen jäsenistön vaikuttavuus on näkynyt monella tasolla, erityisesti lainsäädännössä, yhteiskunnallisessa...

  Lue artikkeli
 • Näkymättömyyden verhon raottaminen

  7.6.2024

  Sateenkaarihistorian jäljet ja näkymättömyyden verho vaikuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämään vielä heidän eläkevuosinaan. Vanhustyön keskusliiton uudella Sateenkaariseniorit näkyviksi -hankkeella pyritään lisäämään sateenkaarisenioreiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Sukupuoli- ja/tai...

  Lue artikkeli
 • Vanhustyön ääniä -podcastsarja

  3.6.2024

  Vanhustyön ääniä on Vanhustyön keskusliiton podcastsarja. Jokaisessa jaksossa kuulet mielenkiintoisen ja erilaisen näkökulman vanhustyöhön. Miksi vanhustyö on monen työntekijän mielestä maailman paras työ? Miten toteutetaan hyvä elämä vanhukselle? Tule mukaan...

  Lue artikkeli
 • Vanhustyön huipputapahtumassa yhdistyvät tieto ja käytännön ratkaisut

  7.5.2024

  Hyvä Ikä -tapahtuma on innostava foorumi päättäjille, vanhustyössä toimiville ammattilaisille ja ikääntyville. Tapahtuman teemoja ovat mm. asumisen, hyvinvoinnin ja teknologian ajankohtaiset kysymykset. Alan ammattilaisille suunnatussa Kuntouttava hoiva -seminaarissa vanhustyötä käsitellään...

  Lue artikkeli
 • Edunvalvontavaltuutus on oikeudellinen keino järjestää taloudelliset asiat

  2.5.2024

  Edunvalvontavaltuutus tarjoaa oikeudellisen keinon järjestää taloudellisten asioiden ja omaisuuden hoitaminen ennakolta sen varalta, jos henkilö tulisi itse kyvyttömäksi hoitamaan niitä sairauden tai heikentyneen terveydentilan takia. Valtuutuksen tekemistä suositellaan erityisesti ikääntyville....

  Lue artikkeli
 • Vanhustyön keskusliitto perustettiin 75 vuotta sitten

  22.4.2024

  Vanhustyön keskusliitto on kantanut arvokasta vastuuta ikääntyneiden hyvinvoinnista ja oikeuksista jo 75 vuoden ajan. Sen perustaminen 22.4.1949 oli merkittävä askel kohti parempaa vanhustenhoitoa ja ikääntyneiden arvostusta yhteiskunnassa. Alusta lähtien Vanhustyön...

  Lue artikkeli
 • VTKL jätti lausunnon peruspankkipalveluja koskevasta arvomuistiosta

  22.4.2024

  Vanhustyön keskusliitto (VTKL) korostaa peruspankkipalveluiden osalta erityisesti ei-digitaalisia palveluita käyttävien ikääntyvien ihmisten tarpeita. Ikääntyneille tarjottava yleinen digiopastus on tärkeää mahdollistaa jatkossakin. Liiton mukaan myös pankkipalveluiden hinnoittelun tulisi olla yhdenvertainen ja...

  Lue artikkeli
 • Kuule minua – muistisairaiden äänen kuuleminen

  22.4.2024

  Argumentan Kuule minua -työpajassa Heponiemessä, Karjalohjalla (18.-19.4.2024), joukko muistitutkijoita ja muutama kokemusasiantuntija keskittyivät muistisairaiden äänen kuulemiseen ja heidän kokemuksiensa ymmärtämiseen. Työpajan avasi hankkeen vetäjä Jenni Kulmala. Päivän aikana käsiteltiin muun...

  Lue artikkeli
 • Ikääntyneiden yksinäisyyden tutkimus toi Aina Carbón Suomeen

  12.4.2024

  Väitöskirjatutkija Aina Carbó Cardeña Barcelonasta (The University of Vic – Central University of Catalonia) oli Suomessa viiden viikon ajan havainnoimassa ja oppimassa iäkkäiden ihmisten yksinäisyydestä ja siihen liittyvistä ratkaisukeinoista. Vierailu...

  Lue artikkeli