Ajankohtaista

Ajankohtaista

 • Sosiaalinen media kuuluu myös iäkkäille

  15.3.2024

  Sosiaalista mediaa voidaan virheellisesti sen nopeatahtisen viestintätavan takia pitää vain nuorille tarkoitettuna toimintaympäristönä. Digitaalisia toimintaympäristöjä tulee kuitenkin kehittää niin, että ne huomioisivat paremmin iäkkäät. Sosiaaliseen mediaan voi liittyä harhakuvia siitä,...

  Lue artikkeli
 • Etäkatsomoilla monipuolisuutta tapahtumatarjontaan

  5.3.2024

  Etänä järjestettävät tapahtumat ovat tulleet osaksi normaalia tapahtumatarjontaa niin kulttuurin, koulutuksen kuin liikunnan alalla. Järjestämällä etäkatsomon palvelukeskuksessa tai vaikka omassa kodissasi voit tarjota mahdollisuuden osallistumiseen ja yhdessäoloon muillekin. Monelle meistä...

  Lue artikkeli
 • Ikääntyneiden digisyrjäytymisen estämiseksi tarvitaan valtakunnallisia toimia

  4.3.2024

  Kaikilla tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus oppia käyttämään digitaalisia välineitä. Digituen koordinointi vastuu voisi olla kunnilla. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota yhdenvertaisuuteen. Vanhusasiavaltuutettu on toiminut Suomessa valtakunnallisena ikääntyneiden aseman ja oikeuksien...

  Lue artikkeli
 • Saavatko iäkkäät tarvitsemansa hoiva-asumisen palvelun?

  12.2.2024

  Ikääntyvien ihmisten määrän kasvaessa myös hoiva-asumisen tarve lisääntyy. Samanaikaisesti sosiaalipalveluiden järjestämisvastuussa olevat hyvinvointialueet ovat kuitenkin vähentämässä ympärivuorokautisen palveluasumisen tuottamista sekä sen ostamista yksityisiltä sote-palveluiden tuottajilta. Asiakkaiden suunnitellaan pärjäävän kevyemmillä resursseilla...

  Lue artikkeli
 • Mediataidot ja seniorit sopivat yhteen

  5.2.2024

  Meillä kaikilla on suhde mediaan ja mediataitoihin, vaikka emme sitä olisi koskaan ajatelleetkaan. Mediataitomme voivat olla vahvat tai heikot – ja voimme silti kokea niiden olevan jotain muuta kuin ne...

  Lue artikkeli
 • Moni seniori kokee television riittävän uutislähteeksi

  29.1.2024

  Seniorit seuraavat maailman menoa television välityksellä. Suurin osa kokee, ettei eri medioiden käyttöä tai osallistumisen määrää ole tarvetta lisätä. Valheellisen tiedon tunnistamista pidetään melko helppona, mutta huijausten ja valeuutisten lisääntyminen...

  Lue artikkeli
 • Blogi: Hyvinvointialueiden digituki syntyy yhteistyöllä

  12.1.2024

  Hyvinvointialueiden vastuulla on suuri joukko uusia ihmisten arkeen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. Melkein kaikki palvelut ajanvarauksesta ja laboratoriotulosten katsomiseen ovat tarjolla sähköisinä. Uusien palveluiden käyttöönotto vaatii tukea ja tietoa palveluiden...

  Lue artikkeli
 • Vetoomus: Ikääntyneiden kuntoutusta ja toimintakyvyn tukea pitää uudistaa

  8.12.2023

  Suomessa ikääntyvien kuntoutusta ja toimintakyvyn tukea toteuttavat hyvinvointialueet, mutta myös Kela, yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt. Kuntoutuksen toimintamallit vaihtelevat alueittain ja palvelujen toteutuminen on satunnaista. Ikääntyvät ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sen...

  Lue artikkeli
 • Vanhustyön merkitys huomioitu Linnan juhlissa

  6.12.2023

  Hyvää itsenäisyyspäivää! Vanhustyön keskusliitto on saanut suuren kunnianosoituksen. Liiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara ja SeniorSurf-toiminnasta vastaava johtava asiantuntija Tiina Etelämäki edustavat tänään liittoa Linnan juhlissa. Linnan juhliin on kutsuttu omalla alallaan...

  Lue artikkeli
 • Vanhusasiavaltuutettu toimii Tehdään iästä numero -kansanliikkeen suojelijana

  1.12.2023

  Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo on lupautunut kansanliikkeen Tehdään iästä numero suojelijaksi. Hienoa, että voimme yhdistää voimamme ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi ja ikämyönteisyyden lisäämiseksi, Vanhustyön keskusliiton viestintäjohtaja Merja Lankinen iloitsee. Myös Päivi Topo...

  Lue artikkeli