Historia

Historia

Käytännön toimet Vanhustyön keskusliiton perustamiseksi lähtivät käyntiin helmikuun 2. päivänä 1949, kun joukko vanhustyötä harrastavia henkilöitä kokoontui keskustelemaan vanhenemiseen ja vanhusväestöön liittyvistä kysymyksistä.

Huomattavaksi puutteeksi todettiin se, ettei vanhustyötä tekevillä tahoilla ole olemassa työtä koordinoivaa ja yhteydenpitoa helpottavaa yhteistyöjärjestöä.

Perustamiskokouksessa 1949 nimeksi päätettiin Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de åldrigas väl. Keskusliiton suomenkielinen nimi muutettiin vuoden 1974 sääntöuudistuksen yhteydessä nykyiseen muotoonsa Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry.

Vuodesta 1991 Vanhustyön keskusliiton toimisto on toiminut Malmilla osoitteessa Malmin kauppatie 26.

Laajemman historiikin Vanhustyön keskusliiton toiminnasta on koonnut dosentti Kari Pitkänen kirjaansa ”Puoli vuosisataa vanhustyötä – Vanhustyön keskusliitto 50 vuotta” (1999).