Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Vanhustyön keskusliitto, VTKL on maan laajin ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien järjestöjen valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio. Liiton vanhuuspoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edellytyksiä.

Liitto tukee jäsenjärjestöjään, kehittää valtakunnallisia toimintamalleja ja luo uutta vanhuuskulttuuria monipuolisen kehittämis- ja tutkimustoimintansa sekä ikääntyneiden ihmisten ohjaus- ja tukitoiminnan avulla. Jäsenyhteisöt toimivat ikääntyneiden ihmisten hyväksi järjestämällä ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toteuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä.  Jäsenyhteisöistä reilu puolet tuottaa asumis-, hoito-, hoiva-, kuntoutus- ja kotihoidon palveluja vanhuksille. Täten liitto toimii kiinteässä yhteistyössä kuntien ja kehittyvien maakunnallisten sote-alueiden kanssa. Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä. Liiton toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Meillä ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.