Senioritoiminta

Senioritoiminta

Senioritoiminta mahdollistaa osallisuutta ja yhdessä tekemisen iloa! Se toteuttaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia tukevaa toimintaa pääkaupunkiseudulla ja järjestää valtakunnallista koulutusta vapaaehtoisille ja ammattilaisille.

Helsingissä Senioritoiminta järjestää ikääntyneille ihmisille suunnattua ryhmätoimintaa, monipuolista virkistys- ja kesätoimintaa sekä tietoiltapäiviä. Lisäksi Senioritoiminta organisoi vapaaehtoistoimintaa kotona asuvien ikääntyneiden tueksi. Vapaaehtoistoiminnan tilaus tehdään puhelimitse.

Eri puolilla Suomea tarjotaan koulutusta liittyen virikkeellisen hoivan toteuttamiseen, ryhmänohjaukseen ja vapaaehtoistoiminnan organisointiin. Lisäksi järjestämme eri tahojen vapaaehtoisille lisäkoulutusta Vahvike.fi-aineiston hyödyntämisestä vapaaehtoistoiminnassa. Lisätietoja koulutusten sisällöistä löytyy täältä: Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille

Tarkemmat tiedot koulutusten ajankohdista löytyy Tapahtumakalenterista. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea.

Senioritoiminta on kaikille ikääntyneille ihmisille avointa toimintaa, jota sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla.