Egenvårdsgruppträning för par

Egenvårdsgruppträning för par-gruppen ger stöd till äldre par, som berörs av begynnande minnessjukdom

 

Omahoitovalmennus-ryhmä pariskunnille

Egenvårdsgruppträning för par -gruppen erbjuder effektivt stöd för äldre par där den ena nyligen fått diagnosen progressiv minnessjukdom

Konstaterande av minnessjukdom kan orsaka motstridiga känslor och oro inför framtiden. Egenvårdsgruppträning för par -gruppen erbjuder bevisat effektivt stöd till personen som lider av minnessjukdom och hens partner. Gruppverksamheten hjälper paret att anpassa sig till den nya livssituationen som uppstått med anledning av minnessjukdomen. Gruppverksamheten hjälper paret att anpassa sig till den nya livssituationen och upprätthålla välbefinnandet och en självständig vardag.

Egenvårdsgruppträning för par grundar sig på en randomiserad kontrollerad studie (Laakkonen et al. 2016). Enligt forskningsresultaten ökade de minnessjuka deltagarnas kunskapsmässiga förmågor, effekterna syntes bland annat i språklig smidighet. För partnernas del syntes resultaten i form av förbättrad livskvalitet, resultatet är kliniskt signifikant. En tvåårig uppföljning av social- och hälsovårdstjänster påvisade att Egenvårdsgruppträning för par -verksamhet är kostnadsneutral. Med korrekt inriktning går det till och med att uppnå kostnadsbesparingar.

Egenvårdsgruppträning för par -gruppen

I den för äldre par avsedda Egenvårdsgruppträning för par -gruppen medverkar cirka åtta par. Den slutna Egenvårdsgruppträning för par -gruppen träffas totalt åtta gånger under två månader. Syftet med Egenvårdsgruppträning för par -gruppen är att erbjuda äldre par kamratstöd som motsvarar deras behov, öka välbefinnandet, uppmuntra paret att ställa upp mål för framtiden och stärka delaktigheten. De äldre paren utgör kärnan i Egenvårdsgruppträning för par -verksamhet. Det kamratstöd som paren, som befinner sig i liknande livssituationer, ger till varandra är en viktig resurs, som vi på Centralförbundet för de gamlas väl vill stärka.

Deltagarna har upplevt grupperna nyttiga och upplever att de har fått stöd från dem. Majoriteten av deltagarna fortsätter att träffa varandra självständigt efter den ledda gruppen.

 

Egenvårdsgruppträning för par -gruppledarutbildning

Gedigen utbildning av gruppledarna är en central del i Egenvårdsgruppträning för par -verksamhet. Egenvårdsgruppträning för par leds samtidigt av fyra utbildade gruppledare. Egenvårdsgruppträning för par -gruppledarutbildning omfattar fem utbildningsdagar och ledning av en Egenvårdsgruppträning för par -gruppen. Utbildningen är riktad till yrkespersonal inom social- och hälsovårdsbranschen och frivilligaktörer. Utbildningen ger deltagarna en effektiv grupphandledningsmetod för att kunna leda Egenvårdsgruppträning för par -gruppen på ett målinriktat sätt.

I Egenvårdsgruppträning för par -utbildningen behandlas centrala element i verksamheten:

  • sluten gruppmodell
  • delaktighet och jämlikhet
  • parförhållandet som resurs
  • stärkande av självförmåga, egenvårdsfärdigheter och positiv självkänsla
  • målinriktat arbete och lärande
  • granskning av det erfarenhetsbaserat lärande (reflektion)
  • kundinriktat och målstödjande innehåll
  • par- och teamarbete för ledarna

Nya utbildningsgrupper startas på våren och hösten i form av när- och webbutbildningar.

Kontakta oss: omahoitovalmennus@vtkl.fi

Se våra videor och broschyr om Egenvårdsgruppträning för par -verksamhet: