Historia

Vanhustenviikon ja -päivän historia

Ensimmäinen valtakunnallinen vanhusten teemapäivä järjestettiin 19.9.1954. Päivän pääjuhla pidettiin tuolloin Helsingin kaupungin vanhainkodissa Oulunkylässä.

#Vanhustenviikko #ArvokasVanhuus

Vuonna 1967 vakiintui vanhustenpäivä vietettäväksi lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Vanhustenpäivä lienee maamme vanhimpia teemapäiviä.

Tarkoitus
Vuonna 1954 todettiin vanhustenpäivän tarkoituksena olevan saada kaikki ne, joilla on ”elossa vanhenevia omaisia, näitä silloin muistamaan ja tuomaan ilmi koko yhteiskunnan kiitollisuus sille polvelle, joka on nykypolven elämän rakentanut.”

Juhla
Vanhustyön keskusliitto alkoi vuodesta 1959 järjestää vanhustenpäivän pääjuhlaa vuoroin eri paikkakunnilla, usein yhteistyössä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa.

Viikko
Vuodesta 1972 alkaen vanhustenpäivää seuraavaa viikkoa alettiin viettää valtakunnallisena vanhustenviikkona.

Teema
1970-luvun loppupuolella vakiintui tapa viettää vanhustenviikkoa vuosittain vaihtuvan teeman merkeissä ja 1990-luvun alusta lähtien on painettu teemajulistetta.

Tänäkin päivänä valtakunnallisen vanhustenpäivän ja -viikon tarkoituksena on kiinnittää huomiota vanhenemiseen, vanhuksiin ja heitä koskeviin asioihin sekä vanhusten asemaan yhteiskunnassa.

Tapahtumat
Vanhustenviikon aikana järjestetään eri puolilla Suomea aktiivisesti juhlia ja monipuolisia tapahtumia, jotka ovat muotoutuneet perinteeksi.

Vuoden vanhusteko
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaisesti vuosittain jaetaan Vuoden vanhusteko palkinto suuruudeltaan 5.000 euroa. Palkintoa on jaettu vuodesta 2008 alkaen.

Lue lisää Vuoden vanhusteko-palkinnosta

Lue lisää Vanhustenpäivän historiasta