Vuoden vanhusteko -palkinto

Vuoden vanhusteko -palkinto

Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto jakavat vuosittain palkinnon hyvälle vanhusteolle tai hankkeelle. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Hyvät käytännöt näkyviin!

Vuoden vanhusteko -palkinto Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeelle

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeen. Hanke tuo iloa ja yhteisöllisyyttä iäkkäiden asuttamiin taloyhtiöihin. Asukkaat suunnittelevat yhdessä naapureidensa kanssa toimintaa taloyhtiön tiloihin.

Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa (2017-2019) lisätään yhdessäoloa taloyhtiöissä ja vähennetään iäkkäiden asukkaiden yksinäisyyden kokemuksia tuomalla toimintaa lähelle kotia. Asukkaiden yhteistä toimintaa toteutetaan taloyhtiöiden kerhohuoneissa ja lähiympäristössä.

Toiminta on suunnattu erityisesti niille iäkkäille, jotka viettävät paljon aikaa kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. Keskeisiä kumppaneita ovat taloyhtiöt.

Toiminta on saanut taloyhtiöiltä ja niiden iäkkäiltä asukkailta innostuneen vastaanoton. Hankkeen myötä on tullut selväksi se, että naapureiden kanssa halutaan viettää yhteistä aikaa ja asukkaat haluavat käyttää kerhohuoneita ja pihoja enemmän yhdessäoloon. Aiemmin vähällä käytöllä olleista kerhohuoneista onkin tullut useissa taloyhtiöissä yhteisiä olohuoneita, joissa tavataan säännöllisesti naapureita mukavan tekemisen merkeissä, kuvailee suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeesta.

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Saimme tänä vuonna parisen kymmentä erinomaista hakemusta. Yhdessä kotikulmilla -hankkeen loistava oivallus on ollut ottaa kumppaneiksi taloyhtiöt, jotka pystyvät tarjoamaan tiloja kokoontumiseen ja yhdessä tekemiseen. Hanke on onnistunut esimerkki yhteisöllisyyden lisäämisessä ja yksinäisyyden tunteen lievittämisessä, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara toteaa.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Erityisen ansiokkaan hankkeesta tekee sen selkeä ja valmis konsepti, joiden avulla erilaisten taloyhtiöiden on helppo muokata valmis toimintamalli sopivaksi juuri omille asukkailleen, Ilmarisen eläkeosaston johtaja Outi Pekkarinen perustelee valintaa.

Lue tiedote ja lisää Yhdessä kotikulmilla -hankkeesta.

Tutustu kilpailun sääntöihin: