Vuoden vanhusteko -palkinto

Vuoden vanhusteko -palkinto Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeelle

Vuoden vanhustekopalkinnon jakajat ja voittajat
Vasemmalta Minna Huhtamäki-Kuoppala, Päivi Niinistö-Mäkinen, Mailis Salmi ja Outi Pekkarinen. Kuva: Timo Jakonen

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeen. Hankkeessa kehitettiin alueen palveluja muisti- ja ikäystävällisemmiksi kouluttamalla paikallisia yrittäjiä muistisairaiden ja ikääntyneiden tarpeiden ja kehitysideoiden pohjalta.

Muistisairaat ja ikääntyneet haluavat tehdä itselleen tärkeitä asioita omassa lähiympäristössään ja käyttää paikallisten yritysten palveluja. Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena oli, että yrittäjät ja yritykset kehittävät palvelujaan muisti- ja ikäystävällisemmäksi osatakseen kohdata muistisairaita ja ikääntyneitä asiakkaita paremmin erilaisissa, haasteellisissakin asiakaspalvelutilanteissa.

– Tämä huomionosoitus tulee osaltaan muistisairaille ja läheisille sekä ikäihmisille, joiden arjen kokemusten perusteella hanketta lähdettiin suunnittelemaan. Näiden osaltaan heikkojenkin signaalien perustella lähestyttiin yrittäjiä, ja yrittäjien innokas tempautuminen asiaan hankkeen ensi vaiheista asti on yhden erikoismaininnan arvoinen. Muistiperheiden ja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Mahdollisuudet ovat moninaiset, kun vain innostutaan asiasta, sanoo Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala.

Muistisairaiden ja ikääntyneiden kognitiivisten haasteiden mukanaan tuomat muutokset on hyvä huomioida yritysten palveluprosesseissa. Erityistarpeet huomioiva palvelu auttaa muistisairaita ja ikääntyneitä pärjäämään pidempään kotona ja tuo osallistumismahdollisuuksien kautta sisältöä ja onnellisuutta elämään. Yritykset puolestaan saavat vahvuutta osaamiseensa, ideoita tuotteiden, palvelumallien ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Muistisairaat ja ikääntyneet osaksi yritysten yhteiskuntavastuullista toimintaa

Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen osallistui alueen 136 yritystä 35 eri toimialalta. Koulutuksien pohjalta 80 prosenttia hankkeeseen osallistuneista yrittäjistä kertoi muuttaneensa toimintatapojaan, selkeyttäneensä palveluitaan sekä satsanneet kiireettömään kohtaamiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen. Yrityksissä on mietitty uudelleen tuotteiden esillepanoa sekä opasteiden sijoittelua. Levähdyspaikkoja oli lisätty, lapsiparkkipaikkojen yhteyteen oli yhdistetty senioriparkkipaikkoja. Yrityksissä on kokeiltu erilaisia tapahtumia ikääntyneiden virkistymisen ja sosiaalisen toiminnan lisäämiseksi.

– Yritykset osallistuivat koulutuksiin ja kehittämiseen innostuneella ja positiivisella mielellä. Osalla yrityksistä oli jopa 30 vuoden kokemus muisti- ja ikäihmisten palvelemisesta, mutta silti he kokivat palveluidensa kehittämisen tärkeäksi. Kaikki mukana olleet yritykset myös suosittelivat muita yrityksiä mukaan hankkeeseen, kertoo hankevastaava Päivi Niinistö-Mäkinen.

Hankkeen piirissä on ollut 1768 ikääntynyttä ja muistisairasta tuomassa esille tarpeitaan ja kehitysideoitaan palvelujen kehittämiseksi. 84 prosenttia ikääntyneistä koki, että palvelut ovat tukeneet heitä arjessa ja kotona asumisessa. Toteutetun asiakaskyselyn pohjalta 75 prosenttia ikääntyneistä asiakkaista oli kokenut palvelunlaadun ja vuorovaikutuksen parantuneen muisti- ja ikäystävällisissä yrityksissä.

Vuoden vanhusteko -palkinto jaettiin tänä vuonna Naantalissa

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, innovatiivisuus, esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

– Lähellä ja helposti saatavilla olevilla palveluilla on suuri merkitys ikääntyneiden ja muistisairaiden arjen sujuvuuteen. Lisäksi pidimme hyvänä tapaa, jolla hankkeeseen osallistuneet yritykset huomioitiin. Palveluntarjoaja voi ansaitsemallaan sertifikaatilla osoittaa, että hänen yrityksensä on erikoispalvelun osaava toimija. Muisti- ja ikäystävällinen -sertifikaatti on hyvä motivaattori, joka kannustaa kiinnittämään huomiota tärkeään asiaan ja erityiseen asiakasryhmään, Ilmarisen eläkeosaston johtaja Outi Pekkarinen perustelee valintaa.

Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton vuosittaista teemaa, joka tänä vuonna on Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

– Tämän vuoden teemamme muistuttaa siitä, että vanhuuteen kuuluu paljon positiivia asioita, siitäkin huolimatta, että julkinen keskustelu vanhuudesta on voittopuolisesti ongelmakeskeistä. Kaikenikäisten ihmisten voimavarojen ja kykyjen arvostaminen on ratkaiseva tekijä yhteiskunnan menestymiselle. Tässä hankkeessa ikäihmiset ja muistisairaat on huomioitu paikallisen yhteisön jäseninä ja toimijoina, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara toteaa.

Ilmarisen rahoittaman Vuoden vanhusteko -palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan vuosittain Vanhustenpäivän pääjuhlassa, jonka Vanhustyön keskusliitto järjestää yhteistyössä kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tänä vuonna juhlaa vietettiin Naantalissa 4. lokakuuta. Juhla televisioitiin suorana lähetyksenä AlfaTV:ssä ja se on katsottavissa Permanto.fi-palvelussa.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Anni Lausvaara, Vanhustyön keskusliitto, 050 428 5244, anni.lausvaara@vtkl.fi

Viestintäpäällikkö Tiina Malinen, Ilmarinen, 050 42 67847, tiina.malinen@ilmarinen.fi

Toiminnanjohtaja, Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, 0400 919 523, minna.huhtamaki-kuoppala@muistiyhdistys.fi

 

Valinnassa käytettävät kriteerit

Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton tämän vuoden teemaa Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää puolueeton arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Hyvät käytännöt näkyviin!