Vuoden vanhusteko -palkinto

Vuoden vanhusteko 2020 –palkinnon haku jatkuu 21.8. asti

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2020 -palkinnonsaajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.

Vuoden vanhusteko

Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset vanhustyössä ovat tänä vuonna nähtävissä.

Palkinnon avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Voittaja julkistetaan valtakunnallisen Vanhustenpäivän pääjuhlassa 4.10.2020 Naantalissa.

Valinnassa käytettävät kriteerit

Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton tämän vuoden teemaa Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää puolueeton arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Vuoden vanhusteko -palkinnon hakeminen

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  1. Teon/hankkeen nimi
  2. Miksi teko/hanke tehtiin
  3. Teon/hankkeen kuvaus: miten hanke/teko tehtiin ja ketkä siihen ovat osallistuneet
  4. Onko kyseessä itsenäinen hanke vai onko se osa jotain suurempaa kehittämiskokonaisuutta
  5. Mitkä ovat teon/hankkeen vaikutukset
  6. Millä mittareilla näiden tavoitteiden saavuttamista on seurattu
  7.  Miksi juuri tämä teko/hanke tulisi palkita vuoden vanhustekona
  8. Yhteyshenkilön yhteystiedot.

Mukaan voi liittää myös muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia kuten kuvan, mainoksen, ilmoituksen. Korkeitaan kaksi liitettä per hakemus.Kilpailun aikataulu

Hakemuksen tulee olla Vanhustyön keskusliitossa perjantaihin 21.8.2020 klo 16 mennessä.

Hakemuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella oheisen linkin kautta:

Vuoden-vanhusteko 

tai postittaa osoitteella Vanhustyön keskusliitto, Mailis Salmi, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Arviointiraati tutustuu kaikkiin hankkeisiin. Voittaja julkistetaan ja palkitaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa 4.10.2020 Naantalissa.

Lisätietoja: Järjestöjohtaja Mailis Salmi, 050 323 9122, mailis.salmi@vtkl.fi.

Hyvät käytännöt näkyviin!


Vuoden vanhusteko -palkinto 2019 Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeelle

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeen. Hanke tuo iloa ja yhteisöllisyyttä iäkkäiden asuttamiin taloyhtiöihin. Asukkaat suunnittelevat yhdessä naapureidensa kanssa toimintaa taloyhtiön tiloihin.

Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa (2017-2019) lisätään yhdessäoloa taloyhtiöissä ja vähennetään iäkkäiden asukkaiden yksinäisyyden kokemuksia tuomalla toimintaa lähelle kotia. Asukkaiden yhteistä toimintaa toteutetaan taloyhtiöiden kerhohuoneissa ja lähiympäristössä.

Toiminta on suunnattu erityisesti niille iäkkäille, jotka viettävät paljon aikaa kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. Keskeisiä kumppaneita ovat taloyhtiöt.

Toiminta on saanut taloyhtiöiltä ja niiden iäkkäiltä asukkailta innostuneen vastaanoton. Hankkeen myötä on tullut selväksi se, että naapureiden kanssa halutaan viettää yhteistä aikaa ja asukkaat haluavat käyttää kerhohuoneita ja pihoja enemmän yhdessäoloon. Aiemmin vähällä käytöllä olleista kerhohuoneista onkin tullut useissa taloyhtiöissä yhteisiä olohuoneita, joissa tavataan säännöllisesti naapureita mukavan tekemisen merkeissä, kuvailee suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeesta.

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Saimme tänä vuonna parisen kymmentä erinomaista hakemusta. Yhdessä kotikulmilla -hankkeen loistava oivallus on ollut ottaa kumppaneiksi taloyhtiöt, jotka pystyvät tarjoamaan tiloja kokoontumiseen ja yhdessä tekemiseen. Hanke on onnistunut esimerkki yhteisöllisyyden lisäämisessä ja yksinäisyyden tunteen lievittämisessä, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara toteaa.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Erityisen ansiokkaan hankkeesta tekee sen selkeä ja valmis konsepti, joiden avulla erilaisten taloyhtiöiden on helppo muokata valmis toimintamalli sopivaksi juuri omille asukkailleen, Ilmarisen eläkeosaston johtaja Outi Pekkarinen perustelee valintaa.

Lue tiedote ja lisää Yhdessä kotikulmilla -hankkeesta.

Tutustu kilpailun sääntöihin: