Vaikutamme verkostoissa

Vaikutamme verkostoissa

Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön organisaatio. Liitto on mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Vanhustyön keskusliitto vaikuttaa monipuolisesti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen osallistumalla lainsäädännön valmisteluun, tekemällä kannanottoja ja työskentelemällä eri organisaatioiden työryhmissä.

Liitto on jäsenenä useissa valtakunnallisissa yhteistyöjärjestöissä keskeisimpinä STEA, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry sekä EK:n Hyvinvointiala HALI ry.

Liiton edustajat ovat asiantuntijoina mukana useissa sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön työryhmissä sekä muiden organisaatioiden yhteistyöryhmissä.

Liitto osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen koskevan lainsäädännön valmisteluun antamalla lausuntoja. Lisätietoa Liiton lausunnot.

Vanhustyön keskusliitto järjestää jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen yhteistyöfoorumeja, tilaisuuksia, koulutusta ja tapahtumia.