Vaikutamme verkostoissa

Vaikutamme verkostoissa

Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön organisaatio. Liitto on mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Vanhustyön keskusliitto vaikuttaa monipuolisesti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen osallistumalla lainsäädännön valmisteluun, tekemällä kannanottoja ja työskentelemällä eri organisaatioiden työryhmissä. Liitto on toimijana mukana mm. hallituksen kärkihankkeissa.

Yksi liiton arvoista on: Vaikutamme pienimmistä pöydistä aina suurimpiin saleihin saakka.

Liitto on jäsenenä useissa valtakunnallisissa yhteistyöjärjestöissä keskeisimpinä STEA, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry sekä EK:n Hyvinvointialan liitto ry.

Liiton edustajat ovat asiantuntijoina mukana useissa sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön työryhmissä sekä muiden organisaatioiden yhteistyöryhmissä.

Liitto on toimijana mukana hallituksen kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ohjausryhmässä.

Liitto antaa lausuntoja ja sen asiantuntijoita on ollut usein kuultavana lainvalmistelujen yhteydessä mm. eduskunnan valiokunnissa. Lisätietoa Liiton lausunnot.

Vanhustyön keskusliitto järjestää jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen yhteistyöfoorumeja, tilaisuuksia, koulutusta ja tapahtumia.