Ystäväpiiri-ryhmät

Ystäväpiiri-ryhmät

Iäkkäiden ihmisten ryhmä keskustelee sohvalla.

Ystäväpiiri-ryhmät tarjoavat iäkkäille ihmisille mahdollisuuden yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja lievittämiseen sekä uusien ystävien löytämiseen vertaistukeen perustuvassa pienryhmässä.

Yli kolmannes iäkkäistä ihmisistä kärsii yksinäisyydestä, joka tutkitusti heikentää elämänlaatua ja hyvinvointia. Yksinäisyyttä koetaan niin kotona kuin palvelutalossa asuvien keskuudessa. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on suunnattu yksinäisyyttä kokeville ikääntyville, ja tavoitteena on yksinäisyyden lievittyminen ja ystävystyminen.

Nainen istuu ikkunan ääressä kahvikuppi kädessään

Katso yksinäisyydestä kertovat videomme Yksinäisenä vanhuuden labyrintissä ja Ystäväni yksinäisyys. 

Ystäväpiiri-ryhmästä vertaistukea

Ystäväpiiri-ryhmä® kokoontuu ohjatusti 12 kertaa kolmen kuukauden ajan, ja siihen osallistuu korkeintaan kahdeksan ikääntyvää ihmistä. Pieni ja suljettu ryhmä takaa luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin.  Ryhmien sisällöt suunnitellaan ryhmäläisten toiveiden mukaan. Osallistujiensa näköiseksi muovautuvassa ryhmässä syntyy välittämistä, huumoria ja ystävyyttä: tärkein voimavara ovat iäkkäät ihmiset itse. Koulutetut ohjaajat käynnistävät vuosittain Ystäväpiiri-ryhmiä eri puolilla Suomea esimerkiksi palvelutaloissa ja erilaisissa yhdistyksissä.

Kolme iäkästä ryhmäläistä katsoo ja juttelee luontokorteista.

Ystäväpiiri-ryhmiin osallistuneet iäkkäät ihmiset ovat kokeneet vertaistuen, kokemusten jakamisen, mukavan yhdessä tekemisen, hyvän yhteishengen ja huumorin olleen keskeisiä asioita toiminnassa. Ystäväpiiri-ryhmiin osallistuneista 98 % suositteleekin toimintaa muille, ja yli 90 % osallistuneista kokee yksinäisyytensä lievittyneen ryhmän ansiosta. Yli puolet osallistujista kertoo jatkavansa yhteydenpitoa ohjattujen ryhmätapaamisten jälkeen. Katso tästä Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan esite.

”Yksinäisyyttä kokevia on paljon. Ryhmässä yksinäisen elämään tulee valonpilkahduksia.”

”Kaikilla oli samanlainen elämäntilanne, joten tuntui että saimme tukea toisiltamme. ”

”Se oli oikein ihannetilanne! Sai pienessä, turvallisessa ryhmässä tutustua ihmisiin ja jakaa kaikkia asioita.”

”Tutustuttuamme jopa kaipasi tätä yhteydenpitoa ja yhdessäoloa. Oli aivan luonnollista, että ystävinä tapaisimme jatkossakin.”

”Minulla oli tarve saada ihmisiä ympärilleni. Ja sain! Aluksi ryhmästä, ja sitten kahdesta ryhmäläisestä on tullut huomattava osa elämääni.”