Vanhuuteen varautuminen

Vanhuuteen varautuminen

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi. Varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Vanheneminen.fi on kaikille avoin vanhuuteen varautumisen tietopankki verkossa. Aineisto luotiin osana Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi-hanketta vuosina 2018–2020. Hankkeessa oli mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita. Sivuston ylläpito ja kehittäminen jatkuu edelleen.

Vanheneminen.fi aineisto pitää sisällään verkkosivuston, verkkokurssin sekä varautumisen ryhmämallin.

  • Verkkosivusto tarjoaa runsaasti tietoa ja työvälineitä oman vanhuuden suunnittelun tueksi. Sivusto on jaettu viiteen eri teemaan: talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys, asiakirjat.
  • Verkkokurssi sisältää samat teemat kuin verkkosivustokin, mutta tiiviimmässä muodossa. Kurssin voi käydä verkkosivulla suoraan tai tilata omaan sähköpostiinsa (tilaustoiminto on voimassa 2021 loppuun saakka).
  • Ryhmämallin avulla voit käsitellä vanhuuteen varautumisen teemoja erilaisissa ryhmissä. Malli sopii niin vapaaehtoisten kuin ammattilaistenkin käyttöön.

Lue lisää hankkeesta.