Kodin turvallisuus

Kodin turvallisuus

Vanhustyön keskusliitto pyrkii parantamaan ikääntyneiden turvallisuuden tunnetta, tunnistamaan kotona ja lähiympäristössä olevia vaaroja sekä antamaan ohjeita ja neuvoja, miten niitä voidaan välttää.

Kuuntele kodin turvallisuutta käsittelevä podcast

Miten suojautua huijauksilta?

Liiton korjausneuvojat antavat ikääntyneille neuvoja, tietoa ja valmiuksia, miten välttää hyväksikäytön ja erilaisten huijausten ja suoranaisten rikosten uhriksi joutumista.

Lisätietoa voit lukea alla olevista linkeistä ja videosta.

Tärkeitä oppaita

Vanhustyön keskusliitto on laatinut kodin turvallisuuden tarkistuslistan,  jonka avulla voi näppärästi tarkistaa oman kotinsa turvallisuuden ja laatia suunnitelman puutteiden korjaamiseen.

Turvallinen kotona asuminen vaatii usein myös erilaisia apuvälineitä ja arkiteknologian laitteita. Niitä on koottu Kotona turvallisesti arkiteknologian avulla -esitteeseen.

Turvaohjeita senioreille -opas

Rikoksentorjuntaneuvosto on laatinut turvaohjeita iäkkäille ihmisille. Opas antaa turvaohjeita niin kotiin kuin kodin ulkopuolelle.

Lataa Turvaohjeita senioreille -opas