Mitä Ystäväpiiri-koulutus on?

Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajia pöydän äärellä.

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-koulutuksessa opiskellaan toimivan Ystäväpiiri-ryhmän ohjaamisen elementit. Ohjaajien huolellinen koulutus on keskeinen osa Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan vaikuttavuutta.

Koulutus antaa valmiudet tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen. Koulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, hallitun ryhmäprosessin toteuttamiseen sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana.

Ystäväpiiri-koulutus® soveltuu hyvin mm. sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuurialan toimijoille, järjestöissä työskenteleville sekä laajalle joukolle vapaaehtoistoimijoita. Osallistumisen tärkein kriteeri on motivaatio ryhmänohjaamiseen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen.

Ystäväpiiri-koulutuksen suorittaneet ohjaajat voivat käynnistää toimipisteissään iäkkäille ihmisille suunnattuja Ystäväpiiri-ryhmiä, joihin osallistuminen tutkitusti parantaa hyvinvointia, vahvistaa elämänlaatua ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä. eYstäväpiiri-ryhmiä ohjaajat voivat toteuttaa etäyhteyksillä. Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksen on suorittanut lähes 1200 henkilöä eri puolilla Suomea. Osallistujien palautetta koulutuksesta:

”Sain uusia keinoja lievittää yksinäisyyttä. Merkitsee sitä, että ikäihmiset voimaantuvat ja saavat uusia ystäviä.”

”Ryhmät tosi tarpeellisia, ja siksi tarvitaan koulutusta!”

”Paras koulutus, missä olen ollut. Kiitosta on tullut paljon myös asiakkailta!”

Sisältö

Koulutukseen sisältyy viisi koulutuspäivää, joiden lisäksi osallistujat ohjaavat parityönä omaa Ystäväpiiri-ryhmää kolmen kuukauden ajan (12 ryhmätapaamista) joko lähi- tai etäryhmänä. Koulutuksen aikana Ystäväpiiri-ryhmänohjaamista mentoroidaan.

Järjestämme Ystäväpiiri-koulutuksia eri paikkakunnilla lähikoulutuksena sekä verkkototeutuksena Teams-alustalla. Käynnistämme uusia koulutusryhmiä keväisin ja syksyisin, ja tarjolla olevien koulutusten tiedot löytyvät tältä sivulta.

Hae mukaan!

Hakuohjeet löytyvät kunkin koulutuksen omalla tapahtumasivulla. Hakulomakkeen saatuamme otamme sinuun yhteyttä. Haastattelemme hakijat ennen koulutukseen hyväksymistä.

Ystäväpiiri-ryhmä ohjataan parityönä, joten myös Ystäväpiiri-koulutukseen osallistutaan yhdessä ohjaajaparin kanssa. Jo hakuvaiheessa sinun onkin hyvä tietää, kenen kanssa tulet ohjaamaan Ystäväpiiri-ryhmää. Jos sinulla ei ole tiedossasi ohjaajaparia, mutta haluaisit silti osallistua Ystäväpiiri-koulutukseen, ota yhteyttä kyseisestä koulutuksesta vastaavaan Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajaan.

Voit katsoa tästä Ystäväpiiri-koulutuksen esitteen.
Katso myös alla oleva video Ystäväpiiri-koulutuksesta.

Ystäväpiiri-koulutuksen prosessia ja kokonaisuutta kuvaava kaavio.