Mitä Ystäväpiiri-koulutus on?

Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajia pöydän äärellä.

Ystäväpiiri-koulutus® antaa valmiudet iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmän ohjaamiseen Vanhustyön keskusliiton kehittämän ryhmämallin mukaisesti. Ohjaajien huolellinen koulutus on keskeinen osa Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan vaikuttavuutta.

Vuorovaikutteisessa ja lämminhenkisessä koulutuksessa paneudumme yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, ryhmän vuorovaikutukseen ja dynamiikkaan sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana. Yhdistämme tutkittua tietoa kokemukselliseen oppimiseen ja käytännönläheisiin menetelmiin (luonto, taide, kulttuuri, liikunta).

Ystäväpiiri-koulutus soveltuu hyvin mm. sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuurialan toimijoille, järjestöissä työskenteleville, opiskelijoille sekä laajalle joukolle vapaaehtoistoimijoita. Osallistumisen tärkein kriteeri on motivaatio ryhmänohjaamiseen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen.

Ystäväpiiri-koulutuksen suorittaneet ohjaajat voivat käynnistää toimipisteissään iäkkäille ihmisille suunnattuja Ystäväpiiri-ryhmiä. Esimerkiksi järjestöt, palvelutalot, kunnat, hyvinvointialueet ja seurakunnat ovat hyödyntäneet Ystäväpiiri-ryhmämallia toiminnassaan.

Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksen on suorittanut yli 1200 henkilöä eri puolilla Suomea. Osallistujien palautetta koulutuksesta:

”Koulutuksesta olen saanut menetelmän ja ryhmätyömallin, jota voin hyödyntää ikääntyneiden kanssa. Osaan kohdata ja sanoittaa yksinäisyyttä paremmin ja samalla tukea ystävystymistä.”

”Sain uusia keinoja lievittää yksinäisyyttä. Merkitsee sitä, että ikäihmiset voimaantuvat ja saavat uusia ystäviä.”

”Koulutus on ollut tosi tärkeä ja monipuolinen. Se on avannut uusia näkökulmia ja avaimia kehittää itseäni ryhmänohjaajana.”

”Ryhmät tosi tarpeellisia, ja siksi tarvitaan koulutusta!”

”Paras koulutus, missä olen ollut. Kiitosta on tullut paljon myös asiakkailta!”

Sisältö

Koulutukseen sisältyy viisi koulutuspäivää, joiden rinnalla osallistujat ohjaavat parityönä oman Ystäväpiiri-ryhmän lähi- tai etätapaamisina (12 ryhmätapaamista). Koulutuksen aikana Ystäväpiiri-ryhmänohjaamista mentoroidaan.

Järjestämme Ystäväpiiri-koulutuksia eri paikkakunnilla lähikoulutuksena sekä verkkototeutuksena Teams-alustalla. Käynnistämme uusia koulutusryhmiä keväisin ja syksyisin, ja tarjolla olevien koulutusten tiedot löytyvät tältä sivulta.

Hae mukaan!

Hakuohjeet löytyvät kunkin koulutuksen omalla tapahtumasivulla. Hakulomakkeen saatuamme otamme sinuun yhteyttä. Haastattelemme hakijat ennen koulutukseen hyväksymistä.

Ystäväpiiri-ryhmä ohjataan parityönä, joten myös Ystäväpiiri-koulutukseen osallistutaan yhdessä ohjaajaparin kanssa. Jo hakuvaiheessa sinun onkin hyvä tietää, kenen kanssa tulet ohjaamaan Ystäväpiiri-ryhmää. Jos sinulla ei ole tiedossasi ohjaajaparia, mutta haluaisit silti osallistua Ystäväpiiri-koulutukseen, ota yhteyttä kyseisestä koulutuksesta vastaavaan Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajaan.

Voit katsoa tästä Ystäväpiiri-koulutuksen esitteen.
Katso myös alla oleva video Ystäväpiiri-koulutuksesta.

Ystäväpiiri-koulutuksen prosessia ja kokonaisuutta kuvaava kaavio.