Sateenkaariseniorit näkyviksi

Sateenkaariseniorit näkyviksi

Sateenkaariseniorit näkyviksi -hankkeessa pyritään edistämään sateenkaarisenioreiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hanke on kolmivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2024–2026. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Sateenkaariseniorit ry ja Transfeminiinit ry.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Sateenkaariseniorit näkyviksi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa sateenkaarisenioreiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta Pohjois-Pohjanmaalla, kehittää sosiaalisen tuen muotoja ja vapaaehtoistoimintaa sekä lisätä ammattilaisten tietotaitoa sateenkaarisenioreiden kohtaamisesta, heidän voimavaroistaan sekä heitä koskettavista haasteista.

Hankkeessa tullaan tarjoamaan monipuolisesti vapaaehtoistoimintaa sekä vertaisryhmiä ja yksilötukea sateenkaarisenioreille Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toimintaa tullaan suunnittelemaan yhteistyössä sateenkaarisenioreiden kanssa. Vapaaehtois- ja vertaistoimijat koulutetaan ennen toiminnassa aloittamista. Ryhmä- ja yksilötukitoiminta alkavat syksyllä 2024.

Hankkeessa toteutetaan selvitys, jolla pyritään selvittämään sateenkaarisenioreiden näkymättömyyden kokemuksia, syrjäytymistä sekä keinoja osallisuuden lisäämiseksi. Selvityksen avulla pyritään myös tunnistamaan ammattilaisten osaamistarpeita sekä lisäämään tietoutta sateenkaarisenioreiden hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Selvitys on suunnattu Pohjois-Pohjanmaalla asuville sateenkaarisenioreille, hyvinvointialueen työntekijöille sekä järjestötoimijoille. Tuloksia hyödynnetään sateenkaarisenioreiden vertaistoiminnan suunnittelussa ja palveluiden kehittämisessä sekä ammattilaisten tietotaidon lisäämisessä.

Taustatietoa kohderyhmästä

Sateenkaarisenioreilla tarkoitetaan seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia yli 50-vuotiaita henkilöitä. He ovat haavoittuvassa asemassa ja kohtaavat niin korkeaan ikään kuin vähemmistöön kuulumiseen liittyviä haasteita, kuten toimintakyvyn laskua, yksinäisyyttä ja syrjintää ja sen pelkoa. Nämä tekijät vaikuttavat sateenkaarisenioreiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja esimerkiksi palveluihin hakeutumiseen.

Ikääntyneiden määrä kasvaa lähivuosikymmeninä ja ikääntyneiden palveluiden tulee pystyä vastaamaan moninaistuvan vanhusväestön tarpeisiin sekä tarjoamaan yhdenvertaiset palvelut kaikille. Hankkeella pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin lisäämällä tietoa sateenkaarisenioreista sekä vaikuttamalla asenteisiin ja ilmapiirin.

Hanketta toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella.