Kätketyt äänet

Kätketyt äänet

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää vietetään vuosittain kesäkuussa. World Elder Abuse Awareness Day tunnetaan Suomessa nimeltä Kätketyt äänet.

Kampanjapäivän tarkoituksena on tehdä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista työtä näkyväksi ja herättää yleistä keskustelua aiheesta.

Kätketyt äänet kampanja

Kätketyt äänet valtakunnallinen kehittämisryhmä

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry koordinoi kampanjapäivän tapahtumia järjestävää ohjausryhmää ja verkostoa. Tänä vuonna päivää järjestämässä ovat muun muassa Helsingin kaupunki, Geronomiliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vanhustyön keskusliitto, Vanhus –ja lähimmäispalvelun liitto, Muistiliitto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ja Ilostu Oy.