Påverkan

Påverkan

Centralförbundet för de gamlas väl är landets största nationella organisation inom äldrearbete. Förbundet deltar i lagstiftnings- och annat beredningsarbete som anknyter till äldrevård.

Centralförbundet för de gamlas väl bidrar på ett mångsidigt sätt till främjande av den åldrande befolkningens välbefinnande och sociala trygghet genom att delta i beredning av lagstiftning, göra ställningstaganden och arbeta i arbetsgrupper inom olika organisationer. Förbundet deltar bland annat i regeringens spetsprojekt.

Förbundet är medlem i flera nationella samarbetsorganisationer, varav de mest centrala är STEA, SOSTE Finlands social och hälsa rf samt Valmåendebranschen HALI inom Finlands Näringsliv EK.

Representanter för förbundet deltar som experter i flera arbetsgrupper inom social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet samt i samarbetsgrupper inom andra organisationer.

Förbundet deltar i styrgruppen för regeringens spetsprojekt Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras.

Förbundet ger utlåtanden, och dess experter har ofta hörts i samband med lagberedningar bland annat i riksdagens utskott. Läs om förbundets utlåtanden (på finska).

Centralförbundet för de gamlas väl ordnar samarbetsforum, tillställningar, utbildning och evenemang för sina medlemmar och andra berörda parter.