Ajankohtaista

Blogi: Vahvikelinjan merkitys ikääntyneille soittajille

Iäkäs nainen istuu sohvalla ja puhuu puhelimessa.

“Nää puhelut sinne Vahvikelinjaan, ni ne on kyl nostanu mielialaa.”

Teimme opinnäytetyönä laadullisen tutkimuksen Vanhustyön keskusliitolle. Haastattelimme tutkimukseen yhdeksän Vahvikelinjan soittajaa. Selvitimme, millainen merkitys Vahvikelinjalla on soittajille ja miten tämän tyyppisellä palvelulla voi edistää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta. Saamiemme vastausten perusteella näyttäisi siltä, että Vahvikelinjan merkitys on ikääntyneiden sosiaalisen- ja psyykkisen toimintakyvyn sekä osallisuuden vahvistaminen. Vahvikelinjalla on myös yksinäisyyttä lievittävä vaikutus.

Vahvikelinja edistää sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta tarjoamalla ikääntyneille soittajille tärkeitä keskustelumahdollisuuksia. Soittajat saavat kokemuksen siitä, että he ovat tärkeitä ja osa yhteiskuntaa. Vahvikelinjassa he saavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä puhelun aikana tehdään, mikä edistää heidän osallisuuttaan.

Tuloksista voi päätellä, että Vahvikelinja on merkityksellisin säännöllisesti soittaville ja heille, joilla on vähäisesti muita sosiaalisia kontakteja. Vahvikelinja on pääasiassa erittäin tärkeä ja merkityksellinen palvelu ikääntyneille soittajille.

“No sillä on aika suuri merkitys siinä mielessä, et ihan niinku mulla olis joku turvallinen ystävä, vaikka mulla ei oo ketään turvallista ystävää.”

Olemme kokeneet opinnäytetyön aiheen mielenkiintoiseksi, sillä se sisältää keskeisiä asioita ikääntyneen sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn liittyen. Lisäksi se on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta tärkeä.

Opiskelemme viimeistä vuotta geronomeiksi Lapin ammattikorkeakoulussa. Olemme aiemmilta ammateiltamme lähihoitajia ja esimerkiksi työ kotihoidossa on meille tuttua. Työmme kautta olemme nähneet ikääntyneiden asuvan yksin kaukana palveluista, ja myös sen, kuinka paljon yksin asumiseen voi liittyä yksinäisyyttä. Tämä on lisännyt kiinnostusta siitä, kuinka sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta voisi ikääntyneillä edistää ja tukea eri tavoin.

Ajattelemme, että tämä tutkimus oli aiheellinen ja hyödyllinen tehdä, koska Vahvikelinjasta ei ole tehty aiempia tutkimuksia. Vahvikelinjan idea syntyi kaikille oudon ja monien mielestä jopa pelottavankin koronapandemian alkaessa leviämään Suomeen. Mielestämme on hienoa, että kaiken sen keskellä tämä ikääntyneille kohdennettu virkistävä puhelinpalvelu sai alkunsa.

“Siis et on tällast palvelua, et sitä alkaa tuntuu et se yhteiskuntaki on humaani ja inhimillinen. Se yhteiskunta, joka on mun kodin ulkopuolella, ku mä en pääse minnekkään juurikaan.”


Opinnäytetyö Vahvikelinjan merkitys ikääntyneille soittajille pdf

Kirjoittajat ja opinnäytetyön tekijät: Tiina Pintamo-Kenttälä (vas.) ja Anne Härkönen (oik.)

Kaksi nuorta naista seisoo koulun aulassa ison ikkunan edessä.