Ajankohtaista

Miten luomme ikäystävällisen Suomen?

Iäkäs mies, tatuoidut kädet ristissä. Katsoo kameraan.

Suomi voidaan nostaa hyvän ikääntymisen mallimaaksi rahoituksella, osaamisella, asenteilla ja oikeanlaisilla toimenpiteillä. Ratkaisuja ja keinoja on olemassa.

Uusien kansanedustajien on hyvä huomioida, että ikäihmisten tilanne vaatii pitkäjänteistä ja yli hallituskausien jatkuvaa työtä. Siksi poikkihallinnollisen Ikäohjelman sisällyttäminen edelleen hallitusohjelmaan on tärkeää.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tuo säästöjä sotepalvelujen käytössä

Panostaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen lisää elämänlaatua ja siirtää palveluiden tarvetta myöhäisemmäksi. Liikuntaan, ravitsemukseen, aivoterveyteen, kuntoutukseen ja yksinäisyyden lievittämiseen on jo olemassa koko joukko näyttöön perustuvia ja vaikuttavia toimintamalleja, jotka kannattaa ottaa kansallisesti käyttöön. Malleja on koottu esimerkiksi Kansalliseen Ikäohjelmaan.

Palveluseteleiden hinnat pitää saada kohdalleen

Iäkkäällä ihmisillä on oltava oikeus valita itse loppuelämänsä koti riittävine palveluineen ja palveluseteli on siihen oiva väline. Setelien arvot ovat kuitenkin tällä hetkellä niin alhaiset, etteivät iäkkäät käytännössä pysty maksamaan omavastuuosuuksia ja setelit jäävät käyttämättä.

Hallitusohjelman myötä on tärkeää käynnistää hoivan hinnan kansallinen laskentamallin luominen, jolla palveluiden kustannuslaskenta saadaan läpinäkyväksi ja palvelusetelien hinnat kohdalleen.

Järjestöjen tuottavat arvoa hyvinvointiyhteiskuntaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat hyvinvointiyhteiskuntamme kantava voima. Järjestöt organisoivat vapaaehtoistoimintaa, lisäävät toiminnallaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tuottavat palveluita jättäen veroeurot Suomeen.

Suomen hyvinvointiyhteiskunnalla ei ole varaa hukata järjestöjen tekemää arvokasta työtä. Järjestöjen valtionavustusten taso onkin turvattava ja seuraavan hallituksen on pidettävä kiinni parlamentaarisesta sovusta, jossa päätettiin rahoituksen tasosta vuoteen 2026 asti.

Tehdään iästä numero!

Vanhustyön keskusliiton hallitus


Lähetimme kaikille kansanedustajille vastaavan sisältöisen kirjeen Vanhustyön keskusliiton hallituksen nimissä. Voit lukea kirjeen oheisesta linkistä.

Vanhustyön keskusliiton hallituksen kirje kansanedustajille 2.5.2023