Ajankohtaista

VTKL:n lausunto henkilöjunaliikenteen palveluista 2030-luvulla

Iäkäs nainen kävelee rollaattorin kanssa kerrostalon sisäpihalla.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) antoi Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon Henkilöjunaliikenteen palveluista 2030-luvulla -arvomuistiosta.

VTKL toteaa, että ikääntyvien näkökulmasta arvioituna julkinen liikenne, ja siten myös henkilöjunaliikenne, on tärkeä jatkossakin. Julkinen liikenne mahdollistaa osaltaan ikääntyneiden ihmisten liikkumisen ja sosiaalisen osallistumisen yhteiskunnan muiden toimijoiden tavoin.

Mikäli Suomessa päädytään henkilöjunaliikenteen kilpailuttamiseen, saavutettavat ja esteettömät palvelut tulee tunnistaa ja määritellä huolellisesti ennen mahdollista kilpailutusta.

Ikääntyneiden ihmisten kannalta tulee jatkossa kiinnittää huomiota erityisesti saavutettavan tiedon ja saavutettavien palveluiden varmistamiseen tulevaisuudessa erityisesti niille henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta käytä tai pysty käyttämään digitaalisia palveluita. Yksi yleisimmästä Vanhustyön keskusliiton toiminnassaan saamia ikääntyneiden ihmisten palautteista koskien VR:n palveluita, on ikääntyneiden ihmisten kokemat vaikeudet matkalipun hankkimisessa.

Myös lippujen kohtuullinen hinnoittelu, apuvälineiden säilyttäminen, juna- ja avustuspalvelut tai asemaverkosto ovat ikääntyvien ihmisten matkustamiseen vaikuttavia tekijöitä. Ne tulee jatkossakin mahdollistaa palveluntuottajasta riippumatta.

Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla –arviomuistion tavoitteena on kuvata henkilöjunaliikenteen palveluhankintojen kannalta nykytila ja haasteet sekä vuonna 2023 alkavalla seuraavalla hallituskaudella tehtävät välttämättömät ratkaisut ja prosessi, jolla siirrytään hallitusti sääntelyn mukaiseen hankintajärjestelyihin vuoden 2030 alkupuolella. Muistio on osa ministeriöiden tulevaisuuskatsauksia ja ministeriön maaliskuun 2023 alussa julkaisemaa virkamiespuheenvuoroa. Muistiossa esitetyt näkemykset edustavat liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijanäkemystä henkilöjunaliikenteen markkinoiden nykytilasta. Asiakirjaa ei ole käsitelty poliittisesti.

Katso VTKL:n lausunto