Geronomiopiskelija harjoittelussa – Vanhustyön keskusliitto kokemuksena

Geronomiopiskelija harjoittelussa – Vanhustyön keskusliitto kokemuksena

Vanhan ihmisen ja nuoremman ihmisen kädet muodostavat yhdessä sydän-kuvion.

Geronomiopiskelija pääsee opintojensa aikana tutustumaan kattavasti vanhustyöhön. Vaikka harjoittelut ovat painottuneet erilaisiin asioihin on mielestäni tutkinnon aikana kuitenkin korostunut aina ikääntyneiden kohtaamisen taito sekä merkityksellisyyden tunne elämän tarkoituksena. Hyvän vanhuuden edistäminen on ollut jo lähtökohtana tutkintoon hakeutuessa.

Vanhustyön saralla riittää paljon erilaista tehtävää, eikä työt tule loppumaan kesken. Geronomi voi toimia muun muassa asiakasohjausyksiköissä, tehostetun palveluasumisen yksiköissä, kuntoutusyksiköissä, palvelutaloissa, hoivakodeissa, muistipoliklinikoilla, vanhusten päivä- ja vapaa-ajan toiminnassa, kotihoidossa jne. Harjoittelujen myötä voi päästä tutustumaan työelämän mahdollisuuksiin. Valmistumisen jälkeen voikin suuntautua hyvin erilaisiin työtehtäviin ja monesti pohjalta voi löytyä jotain muutakin osaamista, mitä voi hyödyntää tässä ammatissa. Myös luovan ajattelun mahdollisuus on kehittyvällä alalla inspiroivaa.

Ikääntyvän väestön tukena

Ei ole uusi uutinen, että väestömme ikääntyneiden määrä kasvaa vauhdilla ja resurssipulaan mietitään erilaisia vaihtoehtoja. Vanhustyön keskusliitto haluaa olla osaltaan tukemassa ikääntyneiden hyvinvointia. He ovat monessa kohtaa aikaansa edellä ja pyrkivät saamaan ikääntyneiden äänen kuuluville. Tiesitkö, että myös eduskunta tasolta konsultoidaan Vanhustyön keskusliiton asiantuntijoita, kun tehdään päätöksiä ikääntyneisiin liittyen?

Monelle ikääntyneelle voi esimerkiksi päivätoimintaan tai johonkin ryhmään osallistuminen olla viikon kohokohta ja sen hetkisen elämän merkityksellinen ja kantava voimavara. Tällainen toiminta sekä ennaltaehkäisevän vanhustyön vaikutukset ovat useimmiten niin kannattelevia, että ne pitävät lääkärinkin loitolla. Vanheneminen ilmiönä on moniulotteinen käsite sisältäen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset osa-alueet, jolloin eri ammattialojen edustajien yhteistyö on hyvin perusteltua. Siksi harjoitteluissa ja ammatissamme pääsee tekemään moniammatillista yhteistyötä muun muassa fysioterapeuttien, sairaanhoitajien ja vaikka lääkäreiden kanssa.

Tutkintoon on sisältynyt viisi harjoittelujaksoa

Esimerkkinä omat harjoitteluni:

  • Itäkeskuksen palvelutalo, iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen
  • Laajasalon palvelutalo, gerontologinen hoiva- ja hoitotyö
  • Laajasalon kotihoito, ikäihminen kotiympäristössä
  • Laajasalon palvelukeskus, palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö
  • Vanhustyön keskusliitto, vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoittelu

Harjoittelu Vanhustyön keskusliitossa

Tässä harjoittelussa olen päässyt tekemään yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton johtoryhmän kanssa. Harjoitteluni aikana olen saanut kattavan perehdytyksen Vanhustyön keskusliittoon ja sen hallintoon. Olen saanut eri henkilöiden perehdyttämänä kuulla muun muassa strategiasta, organisaatio ja johtamisjärjestelmästä, vaikuttamistoiminnasta, jäsentoiminnasta, viestinnästä, talous asioista ja lisäksi eri toiminnoista kuten senioritoiminnasta, vahvikkeesta ja seniorsurfista.

Harjoitteluuni on sisältynyt kehittämistehtävä, johon sain aiheen työelämälähtöisesti. Pääsin työstämään olemassa olevan Vahvikkeen kehittämistä yhdessä jäsentemme kanssa. Vahvike on aineistopankki iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, sekä ammattilaisen työkaluksi. Sieltä löytyy monipuolisia sisältöjä ryhmätoimintaan ja mielekkääseen arkeen. Kehittämistehtävä sisälsi jäsenistön haastatteluita ja analysointia, sekä tulosten esittelyn PowerPointtina. Toisena suurimpana työtehtävänä pääsin päivittämään heidän omaa jäsenrekisteriänsä vastausten perusteella. Lisäksi olen saanut olla seuraamassa podcastien suunnittelua liittyen alamme eri aihealueisiin. Olen ollut mukana jäsentapaamisessa, saanut seurata johdon palavereita, webinaareja ja lakiklinikoita.

Olen tuntenut oloni aina huomioiduksi ja voin lämpimästi suositella Vanhustyön keskusliittoa muillekin opiskelijoille! Erityiskiitokset ohjaajalleni Eva Korkiamäelle, sekä yhteistyötä kanssani tehneille Sari Elomaalle ja Merja Lankiselle. Myös muulle henkilökunnalle kiitokset, jotka ovat olleet aina avuliaita ja ystävällisiä!

Kiitos ja kumarrus!
-Jenna 😊

Jenna Hovinen, geronomi harjoitelija. Nuori vaaleatukkainen nainen halaamassa isoa koiraa.
Kirjoittanut

Jenna Hovinen

geronomi harjoittelija