Ajankohtaista

Vuoden vanhusteko 2020 –palkinnon haku on käynnissä

Vuoden vanhusteko 2020 mainoskuva.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2020 -palkinnonsaajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.

Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset vanhustyössä ovat tänä vuonna nähtävissä.

Palkinnon avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Voittaja julkistetaan valtakunnallisen Vanhustenpäivän pääjuhlassa 4.10.2020 Naantalissa.

Valinnassa käytettävät kriteerit

Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton tämän vuoden teemaa Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää puolueeton arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Vuoden vanhusteko -palkinnon hakeminen

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  1. Teon/hankkeen nimi
  2. Miksi teko/hanke tehtiin
  3. Teon/hankkeen kuvaus: miten hanke/teko tehtiin ja ketkä siihen ovat osallistuneet
  4. Onko kyseessä itsenäinen hanke vai onko se osa jotain suurempaa kehittämiskokonaisuutta
  5. Mitkä ovat teon/hankkeen vaikutukset
  6. Millä mittareilla näiden tavoitteiden saavuttamista on seurattu
  7.  Miksi juuri tämä teko/hanke tulisi palkita vuoden vanhustekona
  8. Yhteyshenkilön yhteystiedot.

Mukaan voi liittää myös muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia kuten kuvan, mainoksen, ilmoituksen. Korkeitaan kaksi liitettä per hakemus.Kilpailun aikataulu

Hakemuksen tulee olla Vanhustyön keskusliitossa perjantaihin 15.6.2020 klo 16 mennessä.

Hakemuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella oheisen linkin kautta:

Vuoden-vanhusteko 

tai postittaa osoitteella Vanhustyön keskusliitto, Mailis Salmi, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Arviointiraati tutustuu kaikkiin hankkeisiin. Voittaja julkistetaan ja palkitaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa 4.10.2020 Naantalissa.

Lisätietoja: Järjestöjohtaja Mailis Salmi, 050 323 9122, mailis.salmi@vtkl.fi.

Hyvät käytännöt näkyviin!