Ajankohtaista

VTKL:n lausunto luonnoksesta Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta

Vanhustyön keskusliiton logo.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) on jättänyt lausuntonsa luonnoksesta Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta (ROMPO3) vuosille 2023-2030. Ohjelma perustuu EU:n strategiseen puiteohjelmaan romanien yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja osallistumisesta.

VTKL:n mielestä ehdotetut toimenpiteet ikääntyvien romanien osalta ovat kannatettavia ja konkreettisia toteuttaa ja seurata. Samalla tavoin kuin muiden erityisryhmien tarpeiden osalta tuodaan esille palvelujärjestelmien ja hyvinvointia sekä osallisuutta tukevia toimenpiteitä, on tärkeä pitää esillä myös romaniväestön erityistarpeita ja samanaikaisesti mahdollisuutta osallistua samanarvoisesti kaikille väestöryhmille yhteisiin toimintoihin. VTKL on kiinnittänyt toistuvasti huomiota siihen, että julkisen sektorin palveluita tulee olla tarjolla myös niille henkilöille, joilla digitaalisten laitteiden käyttö ei ole mahdollista. VTKL näkee, että tämä sama asia koskee paitsi ikääntyvää romaniväestöä, myös osaa muustakin ikääntyneestä väestöstä ja tältä osin tarpeet ovat yhteneväiset.

Voit tutustua liiton lausuntoon sivulla https://vtkl.fi/vaikuttaminen/liiton-lausunnot.