Ajankohtaista

VTKL jätti lausunnon peruspankkipalveluja koskevasta arvomuistiosta

Keski-ikäinen nainen seisoo pellon laidassa kiikarit kädessä.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) korostaa peruspankkipalveluiden osalta erityisesti ei-digitaalisia palveluita käyttävien ikääntyvien ihmisten tarpeita. Ikääntyneille tarjottava yleinen digiopastus on tärkeää mahdollistaa jatkossakin. Liiton mukaan myös pankkipalveluiden hinnoittelun tulisi olla yhdenvertainen ja kohtuullinen eri asiointitavoista huolimatta.

VTKL pitää tärkeänä, että mahdollisten sääntelyn muutosten tai kehittämisen yhteydessä vaikutukset arvioidaan ikääntyneiden ihmisten erityisryhmän osalta. Peruspankkipalvelut ovat yksityisille henkilöille ensiarvoisen tärkeitä ja mahdollistavat ikääntyneille heidän itsemääräämisoikeutensa toteutumisen.

Lue VTKL:n lausunto peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta