Ajankohtaista

Vanhustyön keskusliitto perustettiin 75 vuotta sitten

Arjesta juhlaa VTKL 75 vuotta.

Vanhustyön keskusliitto on kantanut arvokasta vastuuta ikääntyneiden hyvinvoinnista ja oikeuksista jo 75 vuoden ajan. Sen perustaminen 22.4.1949 oli merkittävä askel kohti parempaa vanhustenhoitoa ja ikääntyneiden arvostusta yhteiskunnassa.

Alusta lähtien Vanhustyön keskusliitto on toiminut vanhusten puolestapuhujana ja edistänyt ikääntyneiden hyvinvointia. Liitto on ollut merkittävä vaikuttaja vanhuspalveluiden kehittämisessä ja ikääntyneiden oikeuksien ajamisessa.

75 vuoden aikana Vanhustyön keskusliitto on kohdannut monia haasteita ja saavuttanut lukuisia voittoja. Sen työ ikääntyneiden hyväksi on jättänyt jälkensä suomalaiseen yhteiskuntaan ja luonut perustan arvokkaalle vanhuudelle.

Liitto haluaa kiittää sen kaikkia jäseniä ja työntekijöitä arvokkaasta panoksesta ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nyt on tärkeää katsoa eteenpäin ja jatkaa työtä yhä paremman vanhustenhoidon ja ikääntyneiden elämänlaadun puolesta.

Tehdään iästä numero ja arjesta juhlaa!