Ajankohtaista

Tehdään iästä numero eduskuntavaaleissa

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara.

Vanhustyön keskusliiton teetti ainutlaatuisen kyselyn ikäasenteista. Kysely oli ainutlaatuinen sen vuoksi, että kohderyhmään otettiin mukaan nuoret 16 vuotta täyttäneet kansalaiset, mutta yläikärajaa ei asetettu lainkaan – näin laajalla ikähaitarilla ikäasenteita ei ole koskaan aikaisemmin selvitetty. Kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat vanhuuteen myönteisesti ja kaikkein vanhimmat vastaajat kertoivat kokemuksen rintaäänellä näkevänsä vanhuuden muita vastaajia myönteisemmin.

Näiden hyvien uutisten jälkeen nousi kuitenkin esiin karvas todellisuus maamme ikäsyrjinnästä, sillä vain neljäsosa katsoi yhteiskunnan suhtautuvan vanhuuteen myönteisellä tavalla. Vastaajat näkivät ikäsyrjintää erityisesti poliitikkojen puheissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Tämä tieto ei valitettavasti ollut yllätys, kun kyselyn tuloksia verrataan aikaisempiin tutkimuksiin. Ikäsyrjinnässä on kyse pitkäkestoisesta ilmiöstä, joka on jatkunut hallituskaudesta toiseen ja jonka kitkemiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä yli puoluerajojen.

Monet kansainvälisiä vierailuja tekevät vanhuustutkijat kertovat häpeävänsä maamme iäkkäiden ihmisten kohtelua. Suomi kuuluu maailman nopeimmin vanheneviin maihin ja samalla olemme vauras, vakaa ja turvallinen yhteiskunta. Suomella olisi kaikki edellytykset nousta hyvän ikääntymisen mallimaaksi, jos kansalaiset ja päättäjät näin tahtovat.

Kyselytutkimukseen perustuen Vanhustyön keskusliitto on käynnistänyt kansanliikkeen, jonka tavoitteena on pysäyttää ikäsyrjintä ja vahvistaa myönteisiä ikäasenteita. Ratkaisevin tekijä suunnan muutoksessa ovat asenteet ja niiden takana olevat arvot – arvoissahan on yksinkertaisesti kyse siitä, mitä pidetään tärkeänä. Riittävän tärkeinä pidettyihin asioihin päättäjät panostavat aikaa, rahaa ja osaamista. Toivottavasti tulevat kansanedustajat tekevät sanoista tekoja ja panostavat ikäymmärrykseen, ikäystävälliseen lainsäädäntöön ja säällisiin resursseihin.

Vanhustyön keskusliitolla ja liiton yli kolmella sadalla jäsenyhteisöllä on esittää ratkaisuja arvokkaan vanhuuden toteutumiseen niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. Tulevilta päättäjiltä odotamme erityisesti seuraavia toimia:

  • Viisautta resurssien käytössä. Vanhustenhuollon rahoituksen tasokorotus on välttämätön ja erityisesti ennaltaehkäiseviin toimiin kannattaa panostaa, jolloin elämänlaatua voidaan parantaa ja raskaiden palveluiden tarvetta siirtää.
  • Ratkaisuja työvoiman riittävyyteen. Henkilöstörakennetta tulisi laajentaa, hoiva-avustajien työn sääntelyä keventää ja työperäistä maahanmuuttoa helpottaa.
  • Ikääntyneen väestön huomioimista sisäisen turvallisuuden suunnitelmissa niin kansallisella kuin kuntienkin tasolla.
  • Osallisuuden turvaamista. Henkilökohtainen asiointimahdollisuus, puhelinneuvonta ja digituki auttavat kaikenikäisiä pysymään mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Liitto kutsuu kaikki mukaan rakentamaan Suomesta ikääntymisen mallimaata. Tehdään #IästäNumero!

Tehdään iästä numero sivut