Ajankohtaista

Uusi vammaispalvelulaki hyväksytty

Iäkäs pariskunta sauvakävelee aurinkoisena talvipäivänä.

Uusi vammaispalvelulaki on vihdoin hyväksytty eduskunnassa, monipolvisen ja lopussa jännittävänkin aikataulun jälkeen. Eduskunnan istuntokausi päättyy tänään,  joten käsittely ja hyväksyminen jäi viimeiseen viikkoon. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2023.

Perustuslakivaliokunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttivät STM:n lakiesitykseen useita muutoksia ja täsmennyksiä.  Erityisesti meitä vanhuusalan toimijoita ilahduttaa alkuperäiseen lakiesitykseen sisältyneen ikääntymisrajauksen poistaminen. Muita lakiesitykseen tehtyjä muutoksia ovat mm. erityisen osallisuuden tuen tuntimäärän nostaminen ja sääntelyn täsmentäminen monin osin.

Jatkossa ikääntyneen vammautuneen henkilön on mahdollista saada vammaispalvelulain perusteella mm. henkilökohtaisen avun, liikkumisen tai asumisen palveluita. Myös erityisen tuen palvelua voi saada. Laissa määritellyt, palveluiden saamisen edellytykset tulee täyttää, riippumatta henkilön iästä. Sääntely on siis jatkossa ikäneutraalia, ja tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu, lainsäädännön ja EU:n vammaisyleissopimuksen edellyttämin tavoin. Lainsäädäntöprosessin aikana kumpusi ajoittain esille vanhusten määrään ja heidän palvelutarpeisiinsa kohdistuvia pelkoja. Vastakkain asettelulta ei vältetty, valitettavasti.  Toimivat vammaispalvelut ovat vammaisille henkilöille tärkeitä, iästä riippumatta, joten pelko mahdollisista muutoksista on ymmärrettävää. Palveluihin käytettävissä oleva rahan määrä kummittelee lisäksi taustalla.

Helpottavaa toivottavasti on muistaa se, että vammaispalvelulaki ei ole hoivalaki. Vanhuus ei ole sairaus tai vamma. Hoivapalvelut järjestetään jatkossakin sosiaalihuoltolain perusteella. Vain osa ikääntyneistä vammaisista henkilöistä on vammaispalveluiden piirissä.

Vanhustyön keskusliitto on tyytyväinen siihen, että laki saatiin hyväksyttyä, kaiken kiireen jälkeen. Jatkossa tulkintaohjeiden ja koulutuksen tarve on huomattavan suuri. Lain vaikutuksia ja soveltamista tulee jatkossa seurata huolellisesti, myös vanhuusalan toimijat tähän osallistaen.