Ajankohtaista

Rasismin torjuminen ei ole mielipidekysymys vaan lakisääteinen velvoite

Auringonnousu rantapuistikossa. Puita ja rantaheinää.

Maamme hallitus on valmistelemassa tiedonantoa eduskunnalle ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Tiedonanto koskee yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämistä Suomessa.

Hallituksen tiedonanto on melko harvoin käytetty ja järeä työkalu, koska tiedonannon käsittelyn päätteeksi eduskunta voi äänestää hallituksen tai ministerin luottamuksesta. Valittu toimenpide on todella hyvä, koska tiedonannon avulla valtiovalta voi järeästi osoittaa tahtotilansa rasismin torjumiseksi ja väestöryhmien syrjimättömyyden edistämiseksi. Myös ajankohta on hyvin valittu heti istuntokauden alkuun, sillä viimeaikainen yhteiskunnallinen keskustelu vihapuheineen vaatii julkisen vallan toimia niin perustuslain kuin yhdenvertaisuuslainkin mukaan.

Poliitikot ovat saaneet äänestäjiltään valtuutuksen yhteisten asioiden hoitamiseen ja kansalaiset odottavat heiltä vastuullista ja esimerkillistä toimintaa. Julkisen vallan käyttäjien osalta syrjinnän ja rasismin torjuminen ei ole mielipidekysymys, vaan lakisääteinen velvoite. Rasismissa on kysymys ihmisarvon kieltämisestä ja halveksunnasta ja ihmiskunnan historian valossa tiedetään miten vaaralliselle tielle ja kammottaviin tekoihin rasismi on johtanut.

Vanhustyön keskusliitto antoi tiedonantoon pyydetyn kannanottonsa valtiosihteereiden ja kansliapäälliköiden korkean tason työryhmälle. Kannanotossa korostimme, että rasismin ja syrjinnän kitkemiseen tarvitaan pitkäjänteistä työtä sekä ylätason toimintaohjelmassa että arjen työssä niin kouluissa kuin työpaikoillakin. Myös järjestöjen rooli eri väestöryhmien parissa ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten kanssa on korvaamattoman arvokasta luottamuksen rakentajana ja yhteiskuntarauhan edistäjänä maassamme. Muistutimme työryhmää myös siitä, että ikäsyrjintään tulisi puuttua ja toteuttaa YK:n ikääntyneiden oikeuksien asiantuntija Claudia Mahlerin Suomen maaraportissa esillä olevat toimet.

Viime kädessä yhteiskuntarauhan rakentamisessa sekä rasismin ja syrjinnän kitkemisessä on kysymys meidän jokaisen kansalaisen omasta peiliin katsomisesta. Erilaisten ihmisten ja erilaisuuden kohtaaminen voi olla edelleenkin joillekin meistä hämmentävää, mutta se ei anna kenellekään oikeutta vihapuheeseen ja ihmisoikeuksien polkemiseen.


Vanhustyön keskusliiton lausunto valtioneuvostolle kuulemisesta hallituksen tiedonantoon 9.8.2023


 

Teksti: Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto