Ajankohtaista

Ennaltaehkäiseviä toimintoja ja tukea hyvinvointialueille

Kolme iästä ihmistä pyöräilemässä luonnossa. Kypärät päässä.

Vanhustyön keskusliitolla on tarjota hyvinvointialueille useita hyödyllisiä ja jopa säästöjä tuovia palveluja ja toimintoja.

Liiton tarjoamilla ennaltaehkäisevillä palveluilla edistetään ikääntyvien osallisuutta, toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Ennaltaehkäisevät palvelut kannustavat ikääntyviä osallistumaan aktiivisesti normaaliin arkeen ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, toimintakyvystään ja terveydestään.

Lähetimme hyvinvointialueille kirjeen 30.8.2023 ja listasimme seuraavia hyvinvointialueita ja niiden asiakkaita hyödyttäviä palvelujamme ja toimintojamme:

Ammattilaisille suunnattuja palveluja ja koulutuksia

Ystäväpiiri-toiminta: Ystäväpiiri-ryhmämallin tavoitteena on vähentää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä, jonka tiedetään heikentävän hyvinvointia ja terveyttä. Ystäväpiiri-toiminnalla saadaan säästöjä terveyspalveluiden käyttöön.

Tutustu Ystäväpiiri-toiminnan hyötyihin hyvinvointialueelle

Omahoitovalmennus-toiminta: Oikea-aikaisesti ja räätälöidysti toteutettu vertaistuki Omahoitovalmennus-ryhmässä on edistänyt muistisairaan osallistujan kognitiota, vahvistanut puolison elämänlaatua ja vähentänyt sote-palvelujen käyttöä.

Tutustu Omahoitovalmennus-toiminnan hyötyihin hyvinvointialueelle

Koulutus: Tutustu Ystäväpiiri-toiminnan ja Omahoitovalmennuksen ammattilaisille ja vapaaehtoisille tarkoitettuihin ryhmäohjaajakoulutuksiin. Katso liiton koulutukset ja tapahtumat

Vahvike.fi-aineistopankki: Vahvike.fi on avoin aineistopankki iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Sieltä löytyy monipuolisia sisältöjä ryhmätoimintaan ja mielekkääseen arkeen. Puheluissa hyödynnetään vahvike.fi aineistopankin materiaalia. Lue lisää

Koulutus: Vanhustyön keskusliitto järjestää Vahvike.fi-aineistopankkiin liittyviä ryhmänohjauksen ja iäkkäiden mielekkään arjen sisältöjen edistämisen koulutuksia ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Lisätietoja antaa senioritoiminta@vtkl.fi

Vahvikelinja: Vahvikelinja on vapaaehtoisten avulla toteutettavaa ja Vahvike.fi-aineistopankkia hyödyntävää puhelinpalvelua. Tavoitteena on ylläpitää ikääntyneiden vireyttä ja voimavaroja tuomalla päivään vaihtelua ja mielenkiintoista tekemistä. Lue lisää

Digiopastuksen käynnistys: Organisaatioille on tarjolla apua digiopastusten käynnistämiseen ja organisointiin sekä mahdollisuus liittyä seniorien digiosallisuutta kehittävään SeniorSurf-verkostoon Lue lisää

Asumisen aineistopankki: Asumisen aineistopankki kannustaa ikääntyviä oman asumisensa ennakointiin ja itsenäistä asumista tukevien ratkaisujen toteuttamiseen. Aineistopankkiinon koottu kattavasti tietoa asumisen suunnittelun ja ennakoinnin tueksi niin ikääntyville itselleen kuin ammattilaisille. Lue lisää

Palveluja ikääntyneille itselleen

Voitte ohjata palveluissanne olevia ikääntyneitä ihmisiä seuraavien Vanhustyön keskusliiton maksuttomien palveluiden ja toimintojen pariin:

Digiopastusta eri puolilla Suomea ja verkossa – SeniorSurf: Digipulmien kanssa ei iäkkäiden tarvitse jäädä yksin. Lähimmän opastuspaikan voi löytää SeniorSurfin ylläpitämältä opastuskartalta ja etäopastusta on tarjolla niin verkossa kuin puhelimessa. Lue lisää

Asuntojen muutostyöt ja korjausavustukset – Korjausneuvonta: Vanhustyön keskusliiton 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat ikääntyneitä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Lue lisää

Uusia ystäviä ryhmätoiminnan kautta – Ystäväpiiri-toiminta: Ystäväpiiri-ryhmään osallistuminen lievittää yksinäisyyttä ja edistää terveyttä, vahvistaa muistia sekä vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Lue lisää

Tukea alkavan muistisairauden ilmetessäOmahoitovalmennus-toiminta: Etenevän muistisairauden hyväksyminen voi viedä aikaa ja arjessa voi tulla vastaan isoja sopeutumista vaativia muutoksia.Keskustelu ja kokemusten jakaminen turvallisessa ryhmässä yhdessä vertaisten kanssa voi helpottaa sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen. Ryhmiä on sekä pariskunnille että yksin asuville. Lue lisää

Vahvikelinja tuo iloa ja vaihtelua ikääntyneiden päivään – Vahvikelinjalla puhelimeen vastaavien vapaaehtoisten kanssa voi arjen asioista keskustelun lisäksi ratkoa aivopähkinöitä, visailla tai tehdä vaikka tuolijumppaa. Vahvikelinja päivystää maksuttomassa numerossa 050 328 8588 maanantaista torstaihin ja sunnuntaisin klo 13–15. Asiakkaalle voi jättää myös soittopyynnön. Lue lisää

Ikääntymisen ennakointiin työkaluja – Vanheneminen.fi: Vanheneminen.fi on aineistopankki ihmisille, jotka pohtivat omaa vanhenemistaan ja siihen varautumista. Sivusto tukee oman tulevaisuuden suunnittelussa viidellä osa-alueilla: terveys, talous, asuminen, asiakirjat ja mielekäs elämä. Lue lisää

Katso koko kirje